Chiều thu nhớ mẹ – Phan Thanh Hoạt

Chiều thu nhớ mẹ – Phan Thanh Hoạt

Mây vương nắng nhạt chiều nay thu về
Rưng rưng lá vàng sầu rơi bên hè
Chiều tâm tư lắng sâu
Đời buông trôi cuốn mau
Người dạt trôi về đâu

Tiếp tục đọc