Tạ từ ngày Hạ – Quốc An & P.N. Thường Đoan

Mai em đi rồi xa thành phố cũ
Trả lại cho đời kỷ niệm bay bay
Đêm nhớ mong ai đêm ngồi khóc mãi
Nắng nhớ mong ai nắng ngẩn ngơi hoài

Tiếp tục đọc