Một thoáng quê hương – Từ Huy & Thanh Tùng

Tà áo em, bay bay bay bay trong gió nhẹ nhàng
Tà áo em, bay bay bay bay trên phố dịu dàng
Áo bay trên đường như mây xuống phố
Áo tung sân trường tựa cánh chim câu

Tiếp tục đọc