Người ơi hãy nhớ *- Thanh Thanh.

Mùa Chay.
*
ĐK. Người ơi hãy nhớ, hãy nhớ đời là phù vân, mau qua chóng tàn, hợp rồi lại tan, khuất bóng theo thời gian. Người ơi hãy nhớ, hãy nhớ, hãy nhớ thân mình, hãy nhớ thân mình khởi từ bụi tro, sẽ về với bụi tro. Thân phận con người, ôi thân phận con người tựa hoa khoe sắc thắm, vừa nghe cơn gió bay qua, cho hương tàn sắc úa!

1, Hãy tìm về, xin hãy tìm về, lòng nhân thâm sâu của Chúa. tựa nương trong tay Thiên Chúa êm ấm muôn đời!
Tiếp tục đọc

Đường về Nhà Cha *- Thanh Thanh.

Mùa Chay.
*
1, Đường về nhà Cha, hỏi rằng, rằng có xa không? Đường về nhà Cha, có ngại sợ lắm gai chông? Bao nhiêu cheo leo, ngại bấy, bấy nhiêu hiểm nghèo. Bao nhiêu gian nan, ngại lắm đớn đau nhọc thân. Đường về nhà Cha, nhủ thầm rằng có chi xa. Đường về nhà Cha, ấy đường trải gấm thêu hoa. Cheo leo lo chi, sợ chí, chí không qua tình. Gian nan lo chi, sợ chính, chính nơi thân mình.
Tiếp tục đọc

Ánh mắt nào *- Thanh Thanh.

Mùa Chay.
*
1, Ánh mắt nào Ngài đã nhìn con tha thiết mỏi mòn, dẫu đời con buông trôi theo giòng đời chơi vơi! Ánh mắt nào ru con đời đời trong ân tình Ngài, dẫu đời con say đắm trong kiếp sống lỗi lầm!

ĐK. Ánh mắt Ngài hiền từ bao dung đang trông mong, mong con trở về. Ánh mắt Ngài vẫn van nài, còn ngần ngại chi? Hãy trở về, về ở bên Cha, nơi yêu thương bao la hải hà! Hãy chỗi dậy, hãy chỗi dậy để được thứ tha!
Tiếp tục đọc

Như hương tỏa bay – Thanh Thanh.

ĐK:
(Như hương trầm tỏa) Như hương trầm tỏa bay cao. Như hương trầm tỏa bay cao, con nâng hồn con lên tới Chúa. (Con dâng Ngài đời) Con dâng Ngài đời con đây, như hương trầm tỏa lan bay trọn tình mến dâng Ngài hôm nay
1.
Kính tiến Ngài rượu nho thơm tay con người đã chăm nom, muôn muôn giọt mồ hôi rơi vui dâng cùng lễ mới. Bánh con dâng trên bàn thờ với khói hương bay dật dờ, con dâng tiến Ngài muôn hương để báo đáp tình thương  Tiếp tục đọc

Lời ru – Thanh Thanh

Lời ru – Thanh Thanh

Nghe nhạc

Lời ru nghe thiết tha từng đêm
Vọng ngân trên mắt môi mẹ hiền
Tình yêu ban phát cho bầy con
Lo lắng khi chiều buông, thao thức bao đêm trường

Tiếp tục đọc