Như hương tỏa bay – Thanh Thanh.

ĐK:
(Như hương trầm tỏa) Như hương trầm tỏa bay cao. Như hương trầm tỏa bay cao, con nâng hồn con lên tới Chúa. (Con dâng Ngài đời) Con dâng Ngài đời con đây, như hương trầm tỏa lan bay trọn tình mến dâng Ngài hôm nay
1.
Kính tiến Ngài rượu nho thơm tay con người đã chăm nom, muôn muôn giọt mồ hôi rơi vui dâng cùng lễ mới. Bánh con dâng trên bàn thờ với khói hương bay dật dờ, con dâng tiến Ngài muôn hương để báo đáp tình thương  Tiếp tục đọc

Lời ru – Thanh Thanh

Lời ru – Thanh Thanh

Nghe nhạc

Lời ru nghe thiết tha từng đêm
Vọng ngân trên mắt môi mẹ hiền
Tình yêu ban phát cho bầy con
Lo lắng khi chiều buông, thao thức bao đêm trường

Tiếp tục đọc