Đừng trách Diêu Bông – Trần Hải & Trần Thiết Hùng

Đừng trách Diêu Bông – Trần Thiết Hùng & Trần Hải

tiếng hát: Ái Vân

Anh trách em sao nỡ vội lấy chồng
Không chờ không đợi anh kiếm Lá Diêu Bông
Chờ đợi đã bao năm mà người vẫn bặt tăm
Nhớ thương nhạt phai má hồng
Nên lời ru buồn buồn thêm
Nên lời ru buồn buồn thêm

Tiếp tục đọc

Advertisement