Dòng sông ai đã đặt tên – Trần Hữu Pháp

Dòng sông ai đã đặt tên
Để người đi nhớ Huế không quên
Xa con sông mang theo nỗi nhớ
Người ở lại tháng năm đợi chờ

Tiếp tục đọc

Đừng quên – Trần Hữu Pháp & Võ Ngọc Lan

Đừng quên, đừng quên nhau dẫu một lần
Đóa hoa lan nở tình thân mặn mà
Đừng quên, đừng quên một dáng kiêu sa
Bên trời lướt nhẹ với tà áo bay

Tiếp tục đọc

Huế vấn vương – Trần Hữu Pháp & Huy Cận

Xanh mướt đôi bờ Huế, Huế ơi
Cỏ cây hoa lá một vòm trời
Người đi bước nhẹ không nghe tiếng
Mà nặng lòng ai suốt một đời

Tiếp tục đọc