Hai mươi năm tình cũ – Trần Quảng Nam

[Em] Bao nhiêu năm gặp [Am] lại nụ [Am7] cười héo trên [F#m] môi
Bao nhiêu năm tình [B7] cạn tìm nhau đã tàn [Em] hơi
Bao nhiêu năm một [C] lần mình [Am] nhìn nhau chới [Em] với hỡi em
.
Bao nhiêu năm gặp [Am] lại còn [Am7] chăng mắt em [F#m] xanh
Sao nghe như giòng [B7] lệ chảy quanh tháng ngày [Em] trôi
Sao nghe như hơi [C] thở ngạt [Am] ngào lòng thơ [Em] mới em ơi

Tiếp tục đọc