Calvê thập hình – Trọng Nhân.

Thể hiện: Đình Phương  (Download)

1.
Một ngày đồi Calvê im bóng trời nắng chiều. Một chiều trời đau thương vấn vương lời nỉ non. Lạy Cha xin đừng bỏ con, xin đừng bỏ con trong cơn cùng khốn! Lòng thành một theo ý Cha cho tròn yêu thương. Thập hình đồi Calvê hồng thắm nhuộm máu đào. Tình Ngài tình bao la chết cho người trần gian. Đồi cao ôi tầng trời cao, cao vời tình yêu, yêu con Ngài chết! Đền bù chuộc cứu nhân gian khỏi án khổ hình.
Đk.
Ôi chính vì tình yêu, chính vì tình yêu, Chúa đã dâng hiến thân mình. Ôi chính vì tội con, chính vì tội con, Chúa yêu con nhiều đến chết. Yêu con từ ngàn xưa, yêu từ ngàn xưa, Chúa yêu con mãi muôn đời. Xin trọn tình yêu Chúa, con nay ghi lòng yêu Chúa hết tình. Tiếp tục đọc

Maria Mẹ La Vang – Trọng Nhân.

Thể hiện: Thùy Dương  (Download)

1.
Sống bên Mẹ lòng con bao nỗi mừng. Ngắm trông Mẹ trần gian như đắm say. Thánh Nhan Mẹ vinh quang tỏa sáng ngời. Say ca khúc yêu Mẹ con hát mừng.
Đk.
Maria Mẹ La Vang chúng con tôn vinh Mẹ. Maria Mẹ La Vang chúng con yêu mến Mẹ. Tiếp tục đọc

Ca khúc về bên Mẹ – Trọng Nhân.

Thể hiện: Tốp ca  (Download)

Từ bốn phương trời chúng con về bên Mẹ. Từ bốn phương trời chúng con về La Vang. Đây La Vang có Mẹ đẹp xinh. Đây La Vang có Mẹ hiển vinh. Đây La Vang có Mẹ Chúa Trời. Hiện ra trong uy linh sáng chói.

Từ bốn phương trời chúng con về bên Mẹ. Cùng cất cao lời kính mừng Mẹ La Vang. Bắc Trung Nam chung một niềm tin. Bắc Trung Nam có Mẹ hiển linh. Muôn con tim chung một tâm tình. Ngợi ca tung hô Danh Mẹ Chúa Trời. Tiếp tục đọc

Chúa là tình yêu – Trọng Nhân.

Thể hiện: Tóc Tiên  (Download)

Đk.
Chúa là tình yêu Người đã đến cứu thế giới khỏi chốn lưu đày. Chúa là tình yêu Người đã thương ban Con Một cho trần thế. Để đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng khắp thế giới cho mọi người, Người đã chết trong đau thương để ta sống bình an.
1.
Còn tình yêu nào cao vời vợi bằng tình Chúa đã thương ta. Dù rằng đất trời maĩ đổi thay nhưng tình Chúa vẫn yêu ta đến muôn muôn đời. Tiếp tục đọc

Giã biệt ca – Trọng Nhân.

Thể hiện: Lm. Nguyễn Sang & Hương Lan  (Download)

1.
Vầy quanh đây xin giã biệt một lần cuối. Vầy quanh đây mắt giọt lệ lòng đầy đớn đau. Người thân yêu ôi nay không còn, giờ chia ly phút giây ngậm ngùi. Ôi! Giã biệt lòng đầy nát tan.
Đk.
Vạn lạy Chúa! Xin dủ thương, xin thứ tha bao lỗi lầm cho anh em (cho Ma-ri-a). Nguyện cầu Chúa thương lắng nghe tiếng khẩn cầu đoàn con xin dâng. Lòng thầm ước phút giây này không phai tàn theo tháng năm. Tình yêu thương xin nhớ mãi, nhớ mãi trong lời cầu kinh. Tiếp tục đọc