– Album: Xuân vui đã về – Ca sĩ Quang Lâm.

Xuân vui đã về – Quang Lâm (Tải về)

Ly rượu mừng – Phạm Đình Chương (Tải về) Tiếp tục đọc

Làng tôi – Văn Cao

Làng tôi – Văn Cao

1-
Làng tôi xanh bóng tre,
từng tiếng chuông ban chiều, tiếng chuông nhà thờ rung…
Đời đang vui đồng quê yêu dấu,
bóng cau với con thuyền một dòng sông…
Nhưng thôi rồi còn đâu quê nhà…
Ngày giặc Pháp tới làng triệt thôn…
Đường ngập bao xương máu tơi bời,
đồng không nhà trống tàn hoang.

Tiếp tục đọc