Bóng ai qua thềm – Văn Chung

Những lúc em ngồi suốt canh khuya bên đèn miệt mài cùng một manh áo len
Vắng bóng em chờ mong anh cố sức em đan thật nhanh
Em đan áo cho xong còn hòng đông này vắng hình an hem lạnh lùng thay
Xa anh em nhờ manh áo ấy khiến em quên lạnh lùng khi ngồi trước đèn

Tiếp tục đọc

Bẽ bàng – Lê Yên & Văn Chung

Tình duyên đôi ta bẽ bàng
Đành để muôn năm lỡ làng
Còn nói ái ân làm chi
Ngày vui xưa qua mất rồi
Lòng thương xưa phai hết rồi
Tình yêu xưa tan nát rồi
Còn oán trách nhau làm chi

Tiếp tục đọc