Nhớ Mẹ ta xưa – Văn Sơn Trường & Vương Đức Lệ

Tiếng hát Quỳnh Lan

Thương cái cò lặn lội bờ sông
Mẹ về chợ cái tôm cái tép
Ấm mái tranh xưa chiều hôm khói bếp
Bữa cơm nào hạt gạo mới đưa hương

Tiếp tục đọc