Đất nước, lời ru – Văn Thành Nho

tiếng hát: Thu Hiền

1.
Ru con mẹ ru con, tiếng ru cả cuộc đời
Ru con lời ru cất lên tự ngàn đời
Mẹ Âu Cơ từ xa xưa đi khai thiên lập địa
Lạc Long Quân cùng bao con đi ra nơi biển cả

Tiếp tục đọc