Thức với sông Lam – Vi Phong

Thức với sông Lam – Vi Phong

Cơn gió rì rào cho con nước xôn xao
Tiếng hát vút cao bên cầu Bến Thủy
Đêm xuống thầm thì nghe em hát thầm thì
Câu ví đò đưa mênh mang mênh mang

Tiếp tục đọc