Cùng đi Belem – Hoài Đức

Cùng đi Belem – Lm Hoài Đức & Vĩnh Phước

Nghe Nhạc

1.
Kìa trông huy hoàng vì sao
Chiếu soi gần xa khắp miền
Nào hỡi mục đồng dậy mau
Chớ lo chi hãy bình yên

Tiếp tục đọc