Tiếng hát chim đa đa – Võ Đông Điền

Tiếng hát chim đa đa – Võ Đông Điền

Ngày nào em tuổi mười lăm
Em hay nghe tôi ngồi đánh đàn
Tiếng đàn làm nỗi nhớ mênh mang
Rồi thời gian dần trôi mau
Em không nghe tôi dạo phím đàn
Mà chỉ nhìn len lén bên song

Tiếp tục đọc