Hương giang – Trần Hữu Lục & Vũ Hoàng

Hương giang
thơ: Trần Hữu Lục
nhạc: Vũ Hoàng

Mới qua rừng thơm mùi gỗ quý
Thì thầm sông Hương phía sau lưng
Lá xanh che khuất khung trời hẹp
Dăm ngã rẽ chỉ một lối mòn

Tiếp tục đọc