Huế thương – An Thuyên

Trở lại Huế thương bài thơ khắc trong chiếc nón
Em cầm trên tay ra đứng bờ sông
Sông Hương nước chảy thuyền trôi lững lờ
Em trao nón đợi và em hẹn hò

Tiếp tục đọc

Chiều sông Thương – An Thuyên & Hữu Thỉnh

Đi suốt cả chiều quê vẫn chưa về lối cũ
Dùng dằng câu Quan họ nở tím bờ sông Thương
Nước vẫn chảy đôi đường chiều uốn cong lưỡi hái
Những gì sóng muốn nói cánh buồn giờ hát lên
Tiếp tục đọc