Ánh Sao Mai – Anh Kha.

ĐK. Mẹ là Sao Mai ôi ánh sao hy vọng đời con. Giữa đời tăm tối con ước mong Mẹ luôn giữ gìn. Một niềm cậy trông đưa bước con thoát bao hiểm nguy. Qua bước lưu đày nương Ánh Sao đưa về Quê Trời.

1. Có những lúc con đi vội vã không nghe tiếng lương tâm rầy la bao phen đã ưng theo quỷ ma chước thù. Thương thay kiếp nhân sinh phù du con nay đã ăn năn tự thú xin tha thứ bao nhiêu lầm lỗi phiêu du. Tiếp tục đọc

Advertisement