Mưa đêm tỉnh nhỏ – Hà Phương & Anh Việt Thanh

Trời đổ mưa cho ướt áo chinh nhân, mưa về trên đồn vắng
Trời làm mưa cho ướt áo em thơ mưa rơi từ bao giờ
Mùa mưa đó anh đi vào sương gió, những đêm mưa tỉnh nhỏ
Gợi nhớ thuở học trò, tâm tình thường hay ngỏ
Trường tan về chung phố lúc trời chiều đổ mưa

Tiếp tục đọc

Advertisement