Giấc ngủ trên tay – Bắc Sơn

tiếng hát: Hương Lan

Giấc ngủ trên tay mẹ ru những đêm dài
Từng giọt trăng mái rơm thơm tho hơi thở
Ngoài kia hoa cau đơm thiên lý nở
Giấc ngủ trên tay thềm xưa tóc mẹ xõa dài
Võng đưa quét qua đưa lại
Giọt mưa hắt hiu hiên ngoài
Ôi giấc ngủ bình yên của ngày thần tiên

Tiếp tục đọc

Advertisement

Bông bưởi hoa cau – Bắc Sơn

tiếng hát: Hương Lan

Tóc em dài để cài bông hoa lý
Mẹ lượm từng bông bưởi trắng em gội đầu
Mẹ kể chuyện xưa bông bưởi với hoa cau
Mẹ dạy từng câu hò lý ca dao

Tiếp tục đọc