Chúa Nhật 14C Thường Niên (Tv. 65) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa. Toàn thể đất nước hãy ca tụng danh Người.

1 Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa. Hãy ca ngợi vinh quang danh Người. Hãy kính dâng Người lời ca ngợi hiển vinh. Và hãy thân thưa kinh ngạc thay sự nghiệp Chúa.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật Lễ Chúa Lên Trời (Tv. 46) *- Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.

1. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa muôn tiếng reo vui. Vì Chúa là Đấng tối cao khả úy. Người là Đại Đế trên khắp trần gian.
Tiếp tục đọc

Xin Ngài hãy đến *- Cao Huy Hoàng.

Chúa Thánh Thần.
*
ĐK. Xin Ngài hãy đến lạy Chúa Ba Ngôi. Thánh Thần Thiên Chúa sáng soi trần gian. Xin Ngài hãy đến thánh hóa con người. Phúc vinh cao vời cuộc đời xinh tươi.

1. Xin hãy đến mau để trần gian sống vui cùng nhau thôi buồn ngày dài chinh chiến. Xin hãy đến mau để ngàn dân nắm tay tình thân ca tụng Chúa nhân lành.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 5C Phục Sinh (Tv. 144) *- Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Lạy Chúa con ôi lạy Thiên Chúa con sẽ ca tụng danh Chúa tới muôn đời.

1 Chúa nhân ái và từ bi. Người chậm bất bình và giàu ân sủng. Chúa hảo tâm với hết mọi loài, và từ bi với mọi công cuộc của Chúa.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4C Phục Sinh (Tv. 99) *- Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi.

1. Hãy phụng sự Chúa trong niềm vui. Và hãy tiến vào trước thiên nhan với lòng hân hoan hát mừng.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Phục Sinh (Tv. 29) *- Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Lạy Chúa con ca tụng Chúa vì Chúa đã giải thoát con.

1 Lạy Chúa con ca tụng Chúa vì Chúa đã giải thoát con. Ngài không để quân thù hoan hỉ về con lạy Chúa. Ngài đã. đưa linh hồn con thoát xa âm phủ. Ngài đã cứu con khỏi số người đang bước xuống mồ.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Phục Sinh (Tv. 117) *- Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở.

1 Hỡi nhà Is-ra-el hãy xướng lên. Đức Từ Bi của Người muôn thuở. Hỡi nhà A-a-ron hãy xướng lên. Đức Từ Bi của Người muôn thuở. Hỡi những người tôn sợ Chúa hãy xướng lên. Đức Từ Bi của Người muôn thuở.
Tiếp tục đọc

Ca tiếp liên *- Cao Huy Hoàng.

Chúa Nhật Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
Các Kitô hữu hãy tiến dâng lời khen ngợi Hy Lễ Vượt Qua, Chiên Con đã cứu chuộc đoàn chiên Mẹ. Đức Kitô vô tội đã hòa giải tội nhân với Chúa Cha. Sống và chết hai bên song đấu cách diệu kỳ. Tướng lãnh sự sống đã chết đi nhưng vẫn sống mà cai trị.

Hỡi Ma-ri-a, hãy nói cho chúng tôi hay bà đã thấy gì trên quảng đường đi. Tôi đã thấy mộ Đức Ki-tô đang sống, và vinh quang của Đấng Phục Sinh. Thấy các Thiên thần làm chứng thấy khăn liệm và y phục. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117) *- Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Đây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng vui trong Chúa.

1. Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm vì đức từ bi của Người muôn thuở. Hỡi nhà Is-ra-el hãy xướng lên: Đức từ bi của Người muôn thuở.
Tiếp tục đọc

Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30) *- Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
1 Lạy Chúa con tìm đến nương nhờ Ngài xin đừng để con muôn đời tủi hổ. Vì đức công minh Ngài xin cứu chữa con. Con phó thác tâm hồn trong tay Chúa. Lạy Chúa lạy Thiên Chúa trung thành xin cứu chữa con.

ĐK. Lạy Cha con dâng phó hồn con trong tay Ngài.
Tiếp tục đọc

Lễ Tiệc Ly (Tv. 115) *- Cao Huy Hoàng.

Thứ Năm Tuần Thánh. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
Chén chúc tụng là sự thông hiệp Máu Chúa Kitô.

1 Tôi lấy gì dâng lại cho Chúa để đền đáp những điều Ngài ban tặng cho tôi. Tôi sẽ lãnh chén cứu độ và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa.
Tiếp tục đọc

Lễ Truyền Dầu (Tv. 88) *- Cao Huy Hoàng.

Thứ Năm Tuần Thánh. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
Lạy Chúa con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa đến muôn đời.

1 Ta đã gặp Đa-vít tôi tớ của Ta. Ta đã xức dầu thánh của Ta cho Người. Để tay Ta bang trợ Người luôn mãi. Và cánh tay Ta củng cố thân danh Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21) *- Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! Sao Chúa bỏ con.

1. Bao người thấy con đều mỉa mai con, họ bĩu môi, họ lắc đầu nói rằng: “Hắn tin cậy Chúa xin Ngài cứu hắn, xin Ngài giải thoát cho hắn nếu Ngài yêu thương.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 5C Mùa Chay (Tv. 125) *- Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
Đáp. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.

1. Khi Chúa đem những người Si-on bị bắt trở về, chúng tôi như người đang mơ. Bấy giờ miệng chúng tôi vui cười, và lưỡi chúng tôi thốt lên những lời hân hoan.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4C Mùa Chay (Tv. 33) *- Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
Đáp. Các bạn hãy nếm thử hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo dường bao, thiện hảo dường bao.

1. Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Người. Trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Mùa Chay (Tv. 102) *- Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
Đáp. Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan nhân.

1 Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa. Này toàn thể con người tôi hãy chúc tụng thánh danh Người. Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên (i) mọi ân huệ của Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Mùa Chay (Tv. 26) *- Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
Đáp. Chúa là sự sáng và là Đấng Cứu Độ tôi. Chúa là sự sáng và là Đấng Cứu Độ tôi.

1. Chúa là sự sáng là Đấng Cứu Độ tôi sợ chi ai. Chúa là Đấng phù trợ đời tôi tôi sợ gì ai.
Tiếp tục đọc

Hạt bụi hồng *- Cao Huy Hoàng.

Mùa Chay.

Thể hiện: Long Vũ.

1, Bóng chiều lặng lẽ buông lơi, giọt nắng nghiêng rơi nơi cuối trời, xót xa phận đời con Chúa ơi! Rồi chỉ còn một nắm tro thôi, về giữa chơi vơi theo gió vời và biến tan muôn đời ôi Chúa ôi.

ĐK. Xin cho con nhớ mãi mình là hạt bụi hồng được ơn cứu rỗi. Xin cho con nhớ mãi mình là nắm tro tàn được ơn tái sinh. Vì yêu hạt bụi hồng này, vì yêu nắm tro tàn này mà Chúa đã chết thân phận người, và Người phục sinh cho đời con hiển vinh.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1C Mùa Chay (Tv. 90) *- Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
Đáp. Lạy Chúa xin Người hãy ở cùng con trong lúc gian truân.

1 Bạn sống trong sự chở che của Đấng Tối Cao. Bạn cư ngụ dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Hãy thưa cùng Chúa Chúa là chiến lũy nơi con nương náu, lạy Chúa con con tin cậy ở Ngài.
Tiếp tục đọc