Chúa Nhật 1A Mùa Vọng (Tv. 121) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa, sẽ tiến vào nhà Chúa.

1. Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa” Hỡi Giê-ru-sa-lem. Chân chúng ta đang dừng nơi cửa thành rồi.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa Nhật 28C Thường Niên (Tv. 97) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân.

1. Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên bao việc huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 27C Thường Niên (Tv. 94) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người. “Các ngươi đừng cứng lòng”

1. Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa. Hãy hoan hô Đã Tảng cứu độ của ta. Hãy ra trước thiên nhan với lời ngợi ca, chúng ta cùng xướng ca để tung hô Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 26C Thường Niên (Tv. 145) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Chúa. Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Người.

1. Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị áp bức. Và ban cho những người đói khát được có cơm ăn. Người thương cứu gỡ những ai tù tội.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 25C Thường Niên (Tv. 112) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Hãy ngợi khen Chúa Đấng nâng cao người túng thiếu, Đấng thương yêu kẻ cơ bần.

1. Hãy ngợi khen hỡi những người tôi tớ Chúa, chư vị hãy ngợi khen danh Chúa. Nguyện danh Chúa được chúc tụng từ bây giờ cho đến mãi muôn đời, đến mãi muôn đời.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 24C Thường Niên (Tv. 50) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Tôi sẽ chỗi dậy và đi về cùng Cha tôi.

1. Lạy Chúa nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa. Nguyện xoá tội con theo lượng cả Đức Từ Bi Người. Xin tẩy con tuyệt gốc lỗi lầm và rửa con sạch lâng tội ác.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 23C Thường Niên (Tv. 89) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Thân lạy Chúa Ngài là chỗ chúng tôi dung thân từ đời nọ trải qua đời kia.

1. Thực ngàn năm ở trước thiên nhan tựa như ngày hôm qua đã khuất, như một đêm thức giấc cầm canh, Chúa khiến con người trở về bụi đất, Ngài phán: Hãy trở về gốc, hỡi con người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 22C Thường Niên (Tv. 67) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Ôi Thiên Chúa do lòng nhân hậu Chúa đã chuẩn bị chỗ định cư cho kẻ cơ bần.

1. Những người hiền đức mừng rỡ hỉ hoan. Trước nhan Thiên Chúa họ mừng vui sung sướng. Hãy hát mừng Thiên Chúa. Hãy đàn ca danh Ngài. Hãy sửa sang đường lối cho Đấng ngự giá qua hoang địa.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 21C Thường Niên (Tv. 116) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian.

1. Toàn thể chư dân hãy ngợi khen Chúa. Hết thảy các nước hãy chúc tụng Người.
Tiếp tục đọc

Dâng Ngài hy lễ – Cao Huy Hoàng.

Dâng Lễ. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 22.11.2018)
*
1. Dâng lên Ngài hy lễ này tấm bánh thơm từ đồng xanh, này chén nho ngon nồng men chín xin thương /hãy nhận lấy. Xin Thánh Thần thánh hoá thành chính Máu Thịt Chúa Giê-su thành chính lương thần đời lữ thứ xin tiến Ngài hy lễ.

ĐK. Dâng Ngài này hy lễ muôn lòng cùng kính dâng lên. Xin được Ngài chúc phúc nên lương thần dưỡng nuôi nhân gian.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 20C Thường Niên (Tv. 39) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Lạy Chúa xin mau đến phù trợ con, xin mau đến phù trợ con.

1 Tôi đã cậy trông tôi đã cậy trông nơi Chúa. Người đã nghiêng mình nghiêng mình về bên tôi. Và Người đã nghe tiếng tôi kêu cầu.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 19C Thường Niên (Tv. 32) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình.

1 Người hiền đức nào hãy hân hoan trong Chúa. Ca ngợi Người, là việc của kẻ lòng ngay. Phúc thay quốc gia mà Chúa là chúa tể. Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 18C Thường Niên (Tv. 94) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: “Các ngươi đừng cứng lòng”

1. Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa. Hãy hoan hô Đá Tảng cứu độ của ta. Hãy ra trước thiên nhan với lời ngợi ca, chúng ta cùng xướng ca để tung hô Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 17C Thường Niên (Tv. 137) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Lạy Chúa (Ôi lạy Chúa) khi con kêu cầu, Chúa đã nhậm lời con.

1. Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe lời miệng con xin. Trước mặt các thiên thần, con đàn ca mừng Chúa. Con sấp mình thờ lạy bên thánh điện Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 16C Thường Niên (Tv. 14) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Lạy Chúa ai sẽ được ở trong nhà Chúa, được ở trên núi thánh của Ngài.

1. Là người sống thanh liêm và thực thi công chính, trong lòng nghĩ suy điều ngay, miệng lưỡi không đặt điều vu oan.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 15C Thường Niên (Tv. 68) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Các bạn khiêm cung hãy tìm kiếm Chúa. Lòng các bạn hãy vui mừng hồi sinh.

1. Lạy Chúa con dâng lời nguyện cầu lên Chúa, ôi Thiên Chúa đây là lúc biểu lộ tình thương. Xin nhậm lời con theo lượng cả đức từ bi, theo ơn phù trợ trung thành của Chúa. Lạy Chúa xin nhậm lời con, theo lòng khoan dung trắc ẩn, theo lượng cả đức từ bi, xin hãy nhìn đến tấm thân con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 14C Thường Niên (Tv. 65) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa. Toàn thể đất nước hãy ca tụng danh Người.

1 Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa. Hãy ca ngợi vinh quang danh Người. Hãy kính dâng Người lời ca ngợi hiển vinh. Và hãy thân thưa kinh ngạc thay sự nghiệp Chúa.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật Lễ Chúa Lên Trời (Tv. 46) *- Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.

1. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa muôn tiếng reo vui. Vì Chúa là Đấng tối cao khả úy. Người là Đại Đế trên khắp trần gian.
Tiếp tục đọc

Xin Ngài hãy đến *- Cao Huy Hoàng.

Chúa Thánh Thần.
*
ĐK. Xin Ngài hãy đến lạy Chúa Ba Ngôi. Thánh Thần Thiên Chúa sáng soi trần gian. Xin Ngài hãy đến thánh hóa con người. Phúc vinh cao vời cuộc đời xinh tươi.

1. Xin hãy đến mau để trần gian sống vui cùng nhau thôi buồn ngày dài chinh chiến. Xin hãy đến mau để ngàn dân nắm tay tình thân ca tụng Chúa nhân lành.
Tiếp tục đọc