Gió từ tay Mẹ – Cao Ngọc Dung & Nguyên Thoại

tiếng hát: Tiểu Muội

Gió từ tay Mẹ ngọt ngào tiếng hát đời con
Gió từ tay Mẹ đưa con lên tận mây ngàn
Qua bao nhọc nhằn gian nan một đời Mẹ gánh
Chắt chiu năm tháng Mẹ mừng con lớn con khôn

Tiếp tục đọc