Dân Sion – Cao Thanh Hoàng.

ĐK.
Dân Si-on hãy mừng rỡ reo hò vì Chúa ngươi Đấng Thánh của Is-ra-el quả thật là vĩ đại.
1.
Đây chính là Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Tôi tin tưởng và không hãi sợ chi. Vì Chúa là sức mạnh tôi là Đấng tôi ca ngợi chính Người cứu độ tôi, chính Người cứu độ tôi. Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa sẽ ngự vào (Tv. 23) – Cao Thanh Hoàng.

ĐK.
Chúa sẽ ngự vào Người là Đức Vua hiển vinh. Chúa sẽ ngự vào Người là Đức Vua hiển vinh.
1.
Chúa là chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài. Làm chủ địa cầu với toàn thể dân cư. Kìa nền trái đất Người dựng trên biển cả Đặt vững vàng trên làn nước mênh mông. Tiếp tục đọc

Xin phục hồi dân Ngài – Cao Thanh Hoàng.

ĐK.
Xin phục hồi dân Ngài Nguyện Thánh Nhan Ngài chiếu dọi và cứu rỗi bầy tôi.
1.
Hỡi Mục Tử nhà Is ra en xin hãy lắng tai nghe Đấng ngự trên các thần hộ giá xin giải sáng hiển linh. Dũng lực uy quyền xin khơi dậy đi nào. Đến cùng chúng con và ra tay trợ giúp Tiếp tục đọc

Con nâng hồn lên (Tv. 24) – Cao Thanh Hoàng.

ĐK.
Con nâng hồn lên Con nâng hồn lên Nâng hồn lên nâng hồn lên tới Chúa.
1.
Lối đường Ngài xin chỉ cho con Nẻo đường Ngài xin dạy bảo con đường chân lý xin dẫn con theo xin bảo ban dạy dỗ lạy Thiên Chúa Đấng cứu độ con. Tiếp tục đọc

Xin tỏ cho chúng con – Cao Thanh Hoàng.

ĐK.
Lạy Chúa xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa và ban ơn cứu độ cho chúng con.
1.
Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán là lời chúc bình an cho dân Người, cho kẻ hiếu trung. Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho người kính Chúa Để vinh quang Người hằng chiếu tỏa trên đất nước chúng ta.  Tiếp tục đọc

Chúa đối xử đại lượng (Tv. 125) – Cao Thanh Hoàng.

ĐK.
Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi vui mừng hoan ca, nên chúng tôi vui mừng hoan ca (a á a à).
1.
Khi Chúa dẫn lưu đồ Si-on trở về chúng tôi tưởng như trong giấc mơ muôn câu cười reo vang khắp nơi trên miệng trên môi. Tiếp tục đọc

Con sẽ ca ngợi – Cao Thanh Hoàng.

1.
Con sẽ ca ngợi tình thương Chúa tới muôn đời. Qua mọi thế hệ con loan truyền lòng trung thành Chúa. Vì Người đã phán tình thương Người bền vững ngàn thu. Trên cõi trời cao Người thiết lập lòng tín trung.
ĐK.
Muôn muôn đời lạy Chúa con sẽ ca ngợi tình thương Chúa tới muôn đời.  Tiếp tục đọc

Thái bình thịnh trị (Tv. 71) – Cao Thanh Hoàng.

ĐK.
Triều đại Người nở hoa hoa công lý và thái bình thịnh trị đến muôn đời.
1.
Tâu Thượng Đế xin ban quyền bính Ngài cho vị Tân Vương Trao công lý của Ngài vào tay Thái Tử để Tân Vương xét xử dân Ngài theo công lý và bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn. Tiếp tục đọc

Xin Chúa cứu độ chúng con (Tv. 145) – Cao Thanh Hoàng.

ĐK.
Lạy Chúa xin đến cứu độ chúng con xin đến cứu độ chúng con xin đến cứu độ chúng con.
1.
Người là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời xử công minh cho người bị áp bức ban lương thực cho kẻ đói ăn. Tiếp tục đọc