– Album: Khúc ca dâng Chúa/1 – Nhạc sĩ Cung Nguyên.

Khúc ca dâng Chúa – Đoan Thùy & Hoàng Chương (Tải về)

Vì Người là Chúa – Tuyết Mai Ly (Tải về))

Chúa xuống thế để nối yêu thương – Đăng Thông, Thương Thương & Thảo Nguyên (Tải về)

Có chi giấu được Chúa – Diệu Hiền (Tải về)

Chúa tín trung muôn đời – Đoan Thùy & Xuân Trường (Tải về)

Tung hô Vinh Quang Chúa – Hoàng Chương, Thái Hòa, Quốc Bình, Thanh Xuân & Thanh Thảo (Tải về)

Ba ca sám hối – Thụy Long & Tuyết Mai Ly (Tải về)

Kinh nguyện với Chúa Ba Ngôi – Xuân Trường (Tải về)

Kinh nguyện với Đức Mẹ – Diệu Hiền & Hoài Uyên (Tải về)

Xin vâng – Diệu Hiền & Hoài Uyên (Tải về)

Tiếp tục đọc