Lời ca tri ân 2 – Lm. Đàm Minh Hoa.

ĐK.
Tri ân Người, con xin tri ân Người, con xin tri ân Người, tình yêu Chúa quá cao vời, con xin cảm tạ ơn Người, thương con hơn cả đất trời, tình Ngài hơn ngàn mây núi, bao la như là biển khơi, Chúa ơi! Lấy chi báo đền, đời con biết lấy chi báo đền. Hồng ân Chúa, quá vô biên, tình yêu thương Chúa dịu hiền. Đời con đây bé nhỏ thấp hèn lấy gì để tạ ơn Chúa, Chúa ơi!
1.
Cho dù đời con sống đến ngàn vạn năm để ca lời ca tri ân cũng chẳng bao giờ xứng cân cho dù chỉ một hồng ân Chúa ban. Chúa ơi! Con dâng tất cả cho Người đời con chỉ có thế thôi. Con xin cảm tạ ơn Người, tạ ơn tình yêu mãi mãi lời ca bất diệt Chúa ơi Tiếp tục đọc

Chúa đã yêu con – Đàm Minh Hoa.

Đk.
Từ muôn đời Chúa đã yêu con và còn yêu con mãi mãi. Chúa chọn con, đã chọn con giữa muôn người. Và Người nâng con lên, nâng con lên giữa hàng dân thánh Chúa. Ôi suốt đời con, bao giờ con cám tạ cho xứng Chúa ơi.
Tiếp tục đọc