Bài ca Con Người – Đan Trình.

1.
Một Người đã sống bên ta khi ta còn xa cách với Người. Một Người đã mến thương ta khi ta còn là người dưng nước lã. Từng ngày khi nắng khi mưa, từng giờ khi đói khi no. Người còn đó sớt chia với ta niềm vui nỗi đau của kiếp con người.
Tiếp tục đọc