Ru con mùa đông – Đặng Hữu Phúc

tiếng hát: Ái Vân

Nào ngủ đi con mùa đông đang tới ngoài hiên
Nào ngủ đi con mùa đông trên cánh bầy chim
Bình yên bình yên giấc nồng
Dịu êm dịu êm đóa hồng
Tiếp tục đọc