Kính Thánh Anna – Đạo Minh

nhạc & lời: Đạo Minh – tiếng hát: Nguyễn Phượng

Đk.
Kính Thánh An-na thuộc dòng Vua Đa-vít uy quyền
Sinh Ma-ri-a là Mẹ của Vị Cứu Thế
Phúc đức rạng ngời Người đã nên gương sáng Mẫu Hiền
Để theo chân Người chúng con xin hộ phù liên
Tiếp tục đọc

Lạy Thánh Giuse – Đạo Minh

Lạy Thánh Giuse – Đạo Minh

Nghe nhạc

1.
Lạy Thánh Giu-se vinh hiển trên nơi diệu quang
Người được Thiên Chúa phong ban tước lộc cao sang
Nhớ khi sanh tiền Cha đã giữ gìn Thánh Thất
Dám xin hộ phù đoàn con cái nơi trần gian

Tiếp tục đọc