Người còn đó ta còn đây – Diên An & Quỳnh Trang

Nghe nhạc

Thà rằng không thấy nhau, để ta thiên thu sầu
Để cho ta còn đớn đau mãi về sau
Thà rằng không thấy nhau, chôn kín trong huyệt sầu
Mộ bia xanh khắc ghi mối tình đau

Tiếp tục đọc