Giêsu! Vua chân lý (Ga. 18) *- Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 33B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Giê-su Vua quyền năng là thủ lãnh các vua gian trần. Giê-su Vua tình yêu ngự trên đám mây huy hoàng. Uy danh vang trời xanh mọi dân nước mãi suy tôn, Người đã đến trong vinh hiển quyền lực trời cao mãi luôn vĩnh tồn.

ĐK. Giê-su Vua Chân Lý hiến thân cho thế trần. Giê-su Vua Chân Lý xuống đời làm nhân chứng. Cho con luôn yêu mến bước theo chân của Ngài. Gieo yêu thương hạnh phúc với con tim dựng xây. Tiếp tục đọc

Chỉ có mình Cha biết thôi (Mc. 13) *- Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 33B Thường Niên.
*
1. Trong những ngày ấy sau cảnh cùng khốn giữa đời. Mặt trời nên tối tăm, mặt trăng không còn ánh sáng. Thiên hạ sẽ Thấy Con Người ngự đến trong quyền năng. Thiên thần của Chúa quy tụ những người được tuyển chọn.

2. Ai cũng phải chết khi ngày tận thế xuất hiện. Đời này sẽ chóng qua Lời Chúa vẫn còn sống mãi. Trung thành với Chúa sẽ được nguồn phúc vinh đời sau. Tin cậy vào Chúa an hưởng Nước Trời cùng với Ngài. Tiếp tục đọc

Cho đi bằng cả tấm lòng (Mc. 12) *- Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 32B Thường Niên.
*
1. Bà góa nghèo bỏ hai đồng thôi nhưng bà đã bỏ hết gia tài. Bọn giả hình áo thụng vái nhau như kinh sư ưa ngồi chỗ cao lo cho thân chẳng màng tới ai.

ĐK. Xin cho con biết cho đi với cả tấm lòng, biết cho đi không hề toan tính. Vì của cho không bằng cách cho nên cho với cả tấm lòng rộng mở chân tình. Tiếp tục đọc

Giới răn nào trọng nhất (Mc. 12) *- Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 31B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Các giới răn của Chúa điều nào là điều trọng nhất. Giới răn đó chính là hãy biết yêu mến Chúa ta. Yêu hết cả linh hồn hết lòng cùng hết trí khôn. Và yêu mến tha nhân như yêu chính mình ta vậy.

ĐK. Lạy Thiên Chúa tình yêu! Chúa là duy nhất đời con. Con yêu mến Chúa thôi và náu nương Ngài chẳng ngơi. Lạy Thiên Chúa tình yêu! Chúa là chân lý đời con. Con yêu Chúa hết lòng và yêu tha nhân như chính mình.
Tiếp tục đọc

Người mù bên vệ đường (Mc. 10) *- Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 30B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Một chiều năm xưa tại thành Giê-ri-cô. Chúa đã ra đi với môn đệ của Ngài. Người mù ăn xin kêu lên khi nghe thấy Ngài: “Hỡi con Đa-vít nguyện xin thương xót đời tôi”.
Ngài truyền cho dân liền gọi anh hãy đến. Dâng chúng bảo anh vững tâm mà đứng dậy. Lòng tràn hân hoan nên anh quăng đi áo choàng. Đến ngay gần bên xin Chúa thương chữa lành.
Tiếp tục đọc

Chúa mặc thiên oai (Tv 92) *– Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 34B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Chúa là Vua Ngài đã mặc lấy thiên oai.

1. Chúa hiển trị đầy vẻ uy linh. Chúa thắt dây lưng và đầy uy quyền.
Tiếp tục đọc

Tìm nương tựa Chúa (Tv. 15) *– Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 33B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Lạy Chúa! Xin bảo toàn con, vì con tìm nương tựa Chúa. Lạy Chúa! Xin bảo toàn con, vì con tìm nương tựa Ngài.

1. Chúa là phần gia nghiệp cho con an hưởng, là phần chén hồng ân dành cho con uống. Chính Ngài đã nắm giữ vận mạng con rồi, con chẳng hề nao núng khi có Ngài ở bên.
Tiếp tục đọc

Hồn tôi ngợi khen Chúa (Tv. 145) *– Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 32B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Chúa. Hồn tôi cất cao lời ngợi khen Chúa.

1. Chúa đã cứu gỡ những ai tù tội. Chúa đã mở mắt những ai đui mù. Kẻ bị khòm lưng Ngài cho đứng ngay. Ngài hằng yêu quý các bậc hiền nhân.
Tiếp tục đọc

Chúa là dũng lực (Tv. 17) *– Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 31B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Lạy Chúa! Là dũng lực của con, con yêu mến Ngài, con yêu mến Ngài.

1. Con yêu mến Ngài lạy Chúa, Ngài là sức mạnh của con. Ngài là lũy thành và là núi đá, là Đấng đã giải thoát con.
Tiếp tục đọc

Chúng tôi mừng rỡ (Tv. 125) *– Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 30B Thường Niên.
*
ĐK. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng con, nên chúng con mừng rỡ hân hoan, nên chúng con mừng rỡ hân hoan.

1. Khi Chúa dẫn tù nhân Si-on trở về ta tưởng như giấc mơ. Vang vang câu cười nói trên môi rộn rã với khúc ca mừng vui. Tiếp tục đọc

Lòng từ bi Chúa (Tv. 32) *– Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 29B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Lạy Chúa! Xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, theo như chúng con tin cậy nơi Ngài.
1. Vì lời Chúa đã phán ra quả là ngay thẳng, việc Chúa đã làm thiên thu đều đáng cậy tin. Tình thương của Chúa chan hòa đất trời, Chúa hằng yêu thích những điều công minh chính trực.

2. Ngài luôn để mắt những ai một lòng tôn kính, kẻ đã trông cậy tin yêu vào Chúa từ nhân. Ngài luôn nuôi sống khi gặp cơ hàn. Chúa đã thương đoái cứu họ xa tay tử thần. Tiếp tục đọc

Bước qua cửa hẹp (Mc. 10) *- Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 28B Thường Niên.
*
1. Đường đi theo Chúa chông gai thử thách muôn trùng. Đường đi theo Chúa mênh mông ngàn muôn nẻo đường. Bước qua cửa hẹp đòi con khước từ phú quý. Bán hết gia tài và bố thí cho người nghèo.

ĐK. Xin cho con luôn từ bỏ vinh hoa một lòng đi theo Chúa. Xin cho tim con trọn tình yêu thương người lầm than khốn khó. Cho con trung kiên một lòng theo Chúa dù đường đi gian khó. Luôn luôn tin yêu Ngài hằng ở bên dìu dắt con đêm ngày.
Tiếp tục đọc

No phỉ ân tình Chúa (Tv. 89) *– Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 28B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan.

1. Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ để chúng con luyện được trí khôn ngoan. Lạy Chúa! Xin hãy trở lại chớ còn để lại bao giờ? Xin tỏ lòng xót thương tôi tớ của Ngài.
Tiếp tục đọc

Hạnh phúc ai kính sợ Chúa (Tv. 127) *– Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 27B Thường Niên.
*
1. Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Thiên Chúa. Ăn ở theo đường lối quang minh chính trực của Người. Của công gian khó tháng ngày qua với đôi tay bạn đã làm ra sẽ hưởng phúc vinh.

ĐK. Nguyện Chúa chúc phúc cho chúng con qua hết mọi ngày trong đời sống chúng con.
Tiếp tục đọc

Không được phân ly (Mc. 10) *- Huỳnh Minh Kỳ & Đình Công Huỳnh.

Chúa Nhật 27B Thường Niên.
*
1. Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó người nam xa cha mẹ để luyến ái vợ mình. Và hai người sẽ không là hai nhưng là một huyết nhục. Sự gì Thiên Chúa đã liên kết thì không được phân ly.

ĐK. Hãy yêu thương nhau như Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta. Hãy yêu thương nhau để Thiên Chúa chúc phúc trên đời ta. Đường lối của Chúa là chân lý và sự thật yêu thương. Cho con vững bước trọn niềm tin vào đường lên Nước Trời.
Tiếp tục đọc

Khiêm nhu phục vụ (Mc. 10) *- Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 29B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Lạy Thầy! Ban cho chúng con điều con sắp xin là cho một người được ngồi bên hữu, một người bên tả trong vinh quang Thầy. Nhưng Chúa bảo các ông rằng: “Ai trong các con muốn làm lớn nhất thì hãy tự làm đầy tớ anh em, thì hãy tự làm nô lệ mọi người”.

ĐK. Vì chính Chúa đã đến dương gian hiến trao thân mình cứu chuộc thế nhân. Đường lối Chúa thánh giá thương đau dấn thân quên mình khiêm nhu phục vụ.
Tiếp tục đọc

Nếu không có Ngài * – Đinh Công Huỳnh.

Ca Nguyện – Hiệp Lễ (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.05.2018)
*
1. Nếu không có Ngài đời con là một hoang địa. Nếu không có Ngài con là một cánh hoa tàn. Và nếu không có Ngài đời con có nghĩa gì. Tình con khô khan lạnh lùng u buồn phủ vây muôn lối. Nếu không có Ngài đời con chỉ là tro bụi. Nếu không có Ngài con là hòn đảo trơ trọi. Ngày tháng luôn khép mình chỉ sống cho chính mình. Đời con hư hao tháng ngày xin Ngài bổ sức tâm linh.

ĐK. Nếu cuộc đời con đây không có Ngài, nẻo đường dương gian bao tối tăm thì đời con chẳng biết nương nhờ ai, biết đi phương nào? Xin Ngài hằng ở luôn bên con luôn đỡ nâng vì đời con đã bao trái ngang. Cậy vào tình Chúa sẽ dẫn đưa đời con tới quê bình an. Tiếp tục đọc

Tựa áng mây trôi * – Đinh Công Huỳnh.

Mùa Chay & Tuần Thánh (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.05.2018)
*
1. Đời sống con người tựa như mây cuốn trôi lưng trời, đời sống con người tựa hoa rơi cuối thu mà thôi. Tựa rừng xanh kia nay đã khép muôn trùng. Thế gian chỉ là nơi tạm thời người ơi biết chăng?

ĐK. Cuộc đời ta như hoa sớm nở chiều phai, cuộc đời ta mong manh vó câu vụt bay.Thoáng như làn mây, ước mơ xa tầm tay, lúc qua đi rồi mới hay. Tiếp tục đọc