Tin vào Con Chúa (Ga. 3) – Đinh Công Huỳnh.

Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm A. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Bởi vì yêu thương thế gian mà Cha đã ban Con Một. Ai tin vào Con Chúa sẽ không hư mất bao giờ. Người nào tin yêu Chúa Con đời sau chẳng mang án phạt. Chính Ngài sinh vào dương thế để ban ơn phúc cứu độ.

ĐK. Xin cho con một đức tin, một đức tin kiên cường sắt đá. Cho con tin một Chúa thôi là cùng đích suốt cuộc đời con.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Lòng Chúa yêu thương (Tv. 102) – Đinh Công Huỳnh.

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu – Năm A. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Linh hồn tôi ơi! Hãy chúc tụng Chúa đi, toàn thân tôi hỡi tụng ca thánh danh Người. Linh hồn tôi ơi! Hãy ca tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người.

ĐK. Lòng yêu thương của Chúa vẫn tồn tại, từ thuở này tới thuở kia cho những ai kính sợ Người.
Tiếp tục đọc

Giêrusalem! Hãy ngợi khen (Tv. 147) – Đinh Công Huỳnh.

Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Năm A. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Giê-ru-sa-lem! Vang lời ngợi khen thánh danh. Giê-ru-sa-lem! Vang lời ngợi khen danh Ngài.

1. Nào tôn vinh Chúa này hỡi Giê-ru-sa-lem! Ngợi khen Thiên Chúa này hỡi Si-on! Then cửa nhà ngươi Chúa làm cho thêm chắc. Con cái trong thành Người giáng phúc thi ân.
Tiếp tục đọc

Tôn vinh Chúa muôn đời (Đn. 3) – Đinh Công Huỳnh.

Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm A. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Lạy Chúa! Con xin chúc tụng vì Ngài là Chúa tổ tiên con. Hòa tiếng hát câu ngợi khen suy tôn Ngài đến muôn muôn đời. Nguyện mãi chúc tụng chẳng ngơi thánh danh Ngài vinh hiển muôn trùng. Xin dâng lên lời ngợi khen và suy tôn Chúa đến muôn đời.

ĐK. Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời.
Tiếp tục đọc

Mưa Vị Công Chính – Đinh Công Huỳnh.

Mùa Vọng – Album: Trọn Đời Hiến Dâng.
Thể hiện: Mai Hậu.
Thể hiện: Đình Trinh & Cẩm Yến & T. Phương Thảo.

ĐK. Nguyện trời cao mưa Vị Công Chính xuống cho trần gian. Nguyện trời cao hãy đổ mưa xuống cho đất thấm nhuần. Từng ngày đoàn con khát khao chờ mong Chúa Vua đất trời. Nguyện Ngài hãy đến tưới muôn hồng phúc xuống khắp mọi nơi.

1. Này đoàn con đây năm tháng ngóng trông, tựa tuần phiên luôn mong ánh dương hồng, tựa đàn nai khát dòng suối ngọt trong, Chúa khứng thương ban đầy tràn thánh ân. Tiếp tục đọc

Nếu con chợt nhớ – Đinh Công Huỳnh.

Mùa Chay. – Album: Trọn Đời Hiến Dâng.
Thể hiện: Đình Trinh.
*
1. Nếu con chợt nhớ rằng đời con vẫn chưa yêu Ngài, đã bao ngày qua cuộc đời con phiêu lãng giữa đời. Và nay chợt thấy con chưa biết yêu Ngài thiết tha, con xao lãng ân sâu đậm đà, luôn dõi bước con trên đường đời. Thân lạy Chúa hỡi đừng bỏ con Ngài ơi.

ĐK. Nếu con chợt nhớ cuộc đời con lắm phen thờ ơ, thì giờ đây quyết tâm trở về, để sống trong ân tình biển khơi. Chúa ơi đừng chấp tội đời con ngã sa nhiều năm. Nguyện Ngài thương thứ tha lỗi lầm, và hãy ban phúc ân dư tràn. Tiếp tục đọc

Lạy Cha! Giờ đã đến (Ga. 17) – Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ.

Chúa Nhật 7A Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Lạy Cha! Giờ đã đến xin hãy làm vinh hiển Con Cha. Lạy Cha! Giờ đã đến để Con Cha làm vinh hiển Cha. Vì Cha đã ban cho Con hết những quyền trên mọi huyết nhục. Để Con sẽ ban sự sống cho những người Cha giao phó cho Con.

ĐK. Mọi sự của Con là của Cha và mọi sự của Cha là của Con. Những gì Con có và vinh hiển đều do bởi Cha mà ra. Nguồn mạch tình yêu và bình an là mọi sự được Chúa đổ hồng ân. Cảm tạ ơn Chúa trọn đời con hằng luôn vững tin nơi Ngài.
Tiếp tục đọc

Yêu mến lề luật Chúa (Ga. 14) – Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ.

Chúa Nhật 6A Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Nếu các con yêu mến Thầy thì hãy giữ giới răn Thầy. Thầy sẽ xin nơi Chúa Cha và Người ban cho các con một Đấng Phù Trợ ở với các con trong cuộc đời.

ĐK. Yêu mến là tuân giữ lề luật, yêu mến là thực thi Lời Chúa. Xin Chúa đừng để con đơn hành, trần gian còn bao nỗi gian truân. Yêu Chúa là yêu mãi rạng ngời, yêu Chúa cuộc đời con hạnh phúc. Yêu Chúa bằng niềm tin kiên cường, tình yêu không ngại ngùng vấn vương.
Tiếp tục đọc

Con đường Sự Sống (Ga. 14) – Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ.

Chúa Nhật 5A Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Ai biết Thầy, ai biết Thầy thì cũng biết Cha. Ngay từ bây giờ các con đã thấy Người”.

ĐK. Xin cho con nhận biết Chúa ở mọi nơi, không đâu xa Thiên Chúa ở trong lòng con. Ôi Giê-su! Ngài chính là sự sống, và là đường để con bước theo Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa là Đấng chăn chiên (Ga. 10) – Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ.

Chúa Nhật 4A Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Ai không qua cửa mà vào, mà vào chuồng chiên. Nhưng trèo qua bằng lối khác đâu phải người ngay. Ai đi qua cửa mà vào là kẻ chăn chiên. Và Chúa chính là cánh cửa cho con bước vào.

ĐK. Lạy Chúa Chiên Lành là suối nguồn con luôn khát khao. Tựa nương nơi Chúa cuộc đời hạnh phúc biết bao. Lạy Chúa Chiên Lành là suối nguồn nơi con nghỉ ngơi. Cậy Tin Mến Chúa đêm ngày hồn sẽ thảnh thơi.
Tiếp tục đọc

Đường chiều Emmau (Lc. 24) – Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ.

Chúa Nhật 3A Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Đường chiều Em-mau bồi hồi tâm tư xao xuyến trĩu nặng lòng người. Kìa Người đi bên lữ khách đâu hay chính Chúa đã sống lại rồi. Người cùng chung lối xóa hết âu lo đến trao bình an từ trời. Niềm vui sáng ngời trào dâng phơi phới khi Chúa dẫn đưa cuộc đời.

ĐK. Đường chiều Em-mau lòng buồn mênh mang lữ khách bước đi kề bên. Đừng buồn chi nữa vì Ngài đã chết nay Ngài lại sống vĩnh viễn. Nào cùng vui lên hòa lời ca khen Chúa đã khải hoàn thật rồi. Nhờ sự phục sinh Ngài sẽ cho ta hưởng chung Nước Trời ngàn đời.
Tiếp tục đọc

Phúc cho ai vững tin (Ga. 20) – Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ.

Chúa Nhật 2ABC Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. “Này Tô-ma con hãy xỏ ngón tay vào đây, này Tô-ma con hãy xỏ ngón tay vào đây. Chớ cứng lòng, chớ cứng lòng hãy tin nơi Thầy vì Thầy nay đã sống lại”.

ĐK. Này Tô-ma con chớ cứng tin, này Tô-ma con hãy vững tin. Vì phúc cho ai không thấy mà tin, được Chúa thi ân giáng phúc bình an.
Tiếp tục đọc

Dân tộc của Chúa (Tv. 99) – Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 11A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Ta là dân tộc là đoàn chiên Chúa chăn nuôi. Ta là dân tộc là đoàn chiên Chúa chăn nuôi.

1. Hãy tung hô Chúa hỡi toàn thể địa cầu, phụng thờ Thiên Chúa với niềm hỷ hoan. Vào trước thánh nhan giữa ngàn muôn tiếng reo hò, cùng tung hô Chúa chí tôn hiển vinh.
Tiếp tục đọc

Ơn lành của Chúa (Tv. 26) – Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 7A Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Tôi tin rằng là tôi tin rằng: Tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh.

1. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. Tôi còn sợ chi ai dù cho kẻ thù vây lối. Người là lũy thành đêm ngày bảo vệ đời tôi. Tôi không còn khiếp nữa vững tâm một lòng bước đi. Tiếp tục đọc

Reo mừng Thiên Chúa (Tv. 65) – Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 6A Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa. Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa.

1. Địa cầu vui lên hãy tung hô Thiên Chúa, đàn hát vang lên mừng thánh danh rạng ngời. Dâng lời tôn vinh và thưa cùng Thiên Chúa: Uy dũng oai phong bao sự nghiệp của Người.
Tiếp tục đọc

Trông cậy nơi Chúa (Tv. 32) – Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 5A Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Lạy Chúa! Xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con như chúng con trông cậy nơi Chúa.

1. Người công chính hát vang reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành nào cất tiếng ngợi khen. Tạ ơn Chúa tấu vang gieo vạn tiếng đàn, kính mừng Người gảy muôn cung đàn cầm.
Tiếp tục đọc

Nước Trời là của họ (Tv. 145) – Huỳnh Minh Kỳ.

Chúa Nhật 4A Thường Niên.
*
ĐK. Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó. Vì Nước Trời là của họ.

1. Thiên Chúa trả lại quyền lợi kẻ bị áp bức. Và luôn ban cho những kẻ đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội. Và sẽ ban nhiều ơn ích cho người lòng ngay.
Tiếp tục đọc