Tiếng đàn đêm – Đỗ Hoàng Dũng

Tôi vẫn nghe tiếng đàn đêm của người thương binh gởi gắm lòng mình
Tiếng đàn anh nồng nàn như tình yêu ngày nào
cùng đồng đội bên dòng suối vắng ngồi thật gần truyền hơi ấm cho nhau
Tiếng đàn anh dạt dào mang lời ru của mẹ trong đêm đêm
như anh mong cho em thơ tròn giấc ngủ.
Tiếp tục đọc

Advertisement