Dòng sông quê anh dòng sông quê em – Đoàn Bổng & Lai Vu.

Ca sĩ: Anh Thơ & Việt Hoàn  (Download)

Dòng sông Đáy quê em, sông trăng hay sông lụa, nong kén vàng như lúa, tròn vạnh một góc trời. Dòng sông Đà quê anh đã dựng ghềnh dựng thác, nước reo thành điệu nhạc nguồn than trắng vô biên.
Tiếp tục đọc

Mùa hạ xanh – Đoàn Bổng

Anh nóng nực, anh nóng nực, gặp em xanh mùa hạ

Gặp em xanh mùa hạ
Mát từ em, mát từ em cơn gió nhẹ trưa hè
Em kề sát, em kề sát, mùa hạ xanh xanh mãi
Em kề sát, em kề sát, mùa hạ xanh là phải
Ta ước gì, ta ước gì xanh mãi hạ ơi
Ta ước gì, ta ước gì xanh mãi hạ ơi

Bản nhạc