Tình thiên thu – Đức Huấn & Quang Uy.

Đk.
Khiêm nhu đôi tay nguyện dâng lên Chúa, bánh miến thơm ngon khiết trinh, rượu nho men thắm hương nồng. Xin dâng đây là công lao khó nhọc, trọn vẹn buồn vui cuộc, hy lễ đời con.
Tiếp tục đọc