Xin chỉ cho con – Gia Ân.

Thể hiện: Gia Ân (Tải về)

1.
Xin chỉ cho con, xin chỉ cho con biết tìm Thánh Ý Chúa dành cho con Chúa muốn con đi rao giảng lời Chúa. Hay là cho con bôn ba giữa đời con muốn dâng lên trót cả đời sống để trọn đời con biết dùng lời hát chúc tụng Chúa thôi.
Đk.
Nguyện trọn đời con từ đây dâng Chúa xin Chúa song hành cùng con tháng ngày. Những lúc ưu tư đôi vai nặng gánh xin Ngài nâng đỡ đừng để con ngã quỵ. Một lòng trung kiên theo chân Chúa đến những phương trời sẻ chia với đời. Dẫu có gian nan, dẫu có nguy nan con nguyện theo Chúa và thuộc trọn về Chúa. Tiếp tục đọc