Yêu thương phận người – Hà Trần.

1.
Yêu thương phận con người. Ngài đã đến nơi trần gian với tấm thân yếu hèn Ngài luôn luôn chia sẻ. Ngài chia sẻ thương đau Ngài lo lắng cho con Ngài luôn dẫn đưa con ngày tháng trong cuộc đời.
ĐK:
Hạnh phúc là Đức Kitô. Hạnh phúc dâng hiến cho đời. Hạnh phúc xin biếu cho tôi là Ngài dang tay chịu chết. Hạnh phúc là phút thiêng liêng. Hạnh phúc tôi muốn cho đời, Ngài ơi xin dẫn đưa con tìm về chân trời khuất xa. Tiếp tục đọc

Tình trao – Hà Trần.

1.
Lời Cha mãi mãi không tàn phai, tình Cha năm tháng không hề phai. Ngài đến cứu thoát muôn ngàn dân, Ngài chết thắp sáng lên niềm tin. Ngày nay Cha vẫn bên mình con, tình Cha lưu luyến trong đời con. Ngài muốn sống giữa tâm hồn con, hầu sẽ mãi mãi thuộc về con. Quá cao vời tình yêu Thiên Chúa. Như non cao biển rộng trào dâng sóng vỗ. Mối tình Ngài làm con say đắm, trong không gian tuyệt vời, hồn con ngất ngây. Tiếp tục đọc

Nhạc sĩ Hà Trần (Linh mục) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Tình biếu – Hà Trần (Thánh Ca Vào Đời)
Tình dâng – Hà Trần (Dâng Lễ)
Tình đắp xây – Hà Trần (Thánh Ca Vào Đời)
Tình đoàn – Hà Trần (Thánh Ca Vào Đời)
Tình Don Boscô – Hà Trần (Các Thánh)
Tình hạnh – Hà Trần (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Tình khấn – Hà Trần
Tình khóc – Hà Trần (Thánh Ca Vào Đời)
Tình kinh – Hà Trần (Thánh Ca Vào Đời)
Tình lòng – Hà Trần (Thánh Ca Vào Đời)
Tình muối men – Hà Trần (Thánh Ca Vào Đời)
Tình Ngài – Hà Trần (Thánh Ca Vào Đời)
Tình Ngài (2 bè) – Hà Trần (Thánh Ca Vào Đời)
Tình ngàn – Hà Trần  (Thánh Ca Vào Đời)   
Tình nồng – Hà Trần (Thánh Ca Vào Đời)
Tình phúc – Hà Trần (Thánh Ca Vào Đời)
Tình sáng – Hà Trần (Thánh Ca Vào Đời)
Tình sinh – Hà Trần (Thánh Ca Vào Đời)
Tình Si-on – Hà Trần (Thánh Ca Vào Đời)
Tình sống – Hà Trần (Thánh Ca Vào Đời)
Tình trần – Hà Trần (Thánh Ca Vào Đời)
Tình trao – Hà Trần (Thánh Ca Vào Đời)
Tình trọn – Hà Trần (Thánh Ca Vào Đời)
Tình Trời – Hà Trần (Thánh Ca Vào Đời)
Tình vắng – Hà Trần (Thánh Ca Vào Đời)
Tình vượt – Hà Trần (Thánh Ca Vào Đời)
*