Ca phó thác – Hải Nguyễn.

Lạy Chúa! Một ngày sắp tàn, màn trời đêm đang dần tỏa lan, con xin phó thác đây cha mẹ con, đây chị em con cùng giáo xứ con trong tay của Chúa qua đêm đen lạnh lùng, để đến sớm mai khi vầng kim ô rạng, đoàn con dâng lên trời cao lời hoan ca ngợi khen Thiên Chúa.

Bản nhạc
Tiếp tục đọc

An bình ra đi – Hải Nguyễn.

ĐK. Muôn lạy Chúa giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con đã được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân, đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en dân Ngài.

1. Tai con đã nghe và mắt con đã thấy, ơn cứu độ của Chúa qua từng ngày tháng trong đời. Ngọt bùi trần gian, nắng trưa bụi sớm, đã đủ với con, xin cho con an bình ra đi. Tiếp tục đọc

Lễ vật dâng Cha – Hải Nguyễn.

Đk.
Muôn thiên thần cánh trắng (ơ), nâng bước Mẹ về trời, cho đoàn con gửi với lễ vật về dâng Cha. Lễ vật của đoàn con, là tin kính trọn niềm,là tin yêu son sắt, là trọn đời tạ ơn.
Tiếp tục đọc

Chúa lên trời – Hải Nguyễn

nhạc & lời: Hải Nguyễn
tiếng hát: Ân Phúc

1.
Sao mãi đứng nhìn hỡi người Ga-li-lê
Chúa đã lên trời vinh hiển bên hữu Cha
Bao lớp Thiên Thần đang mừng vui hát ca
Thế nhân ngập tràn trong thái hòa

Đk.
Mừng vui lên hỡi muôn vạn vật thế trần
Chúa tận diệt tử thần, vinh quang trong sự sống
Người lên với Cha, hưởng phúc vinh trên trời
Bên hữu Cha muôn đời, nước Cha luôn rạng ngời

Tiếp tục đọc

Dâng lên Cha – Hải Nguyễn.

1.
Dâng lên Cha bánh thơm với rượu lành, do công lao con người hằng vun xới. Dâng lên Cha bao khó nguy đời sống, với tấm lòng hằng tha thiết trông mong.
ÐK.
Cha khoan dung xin thương nhận của lễ, tuy đơn sơ, thành tâm tiến dâng lên. Trong thương yêu Cha ban tràn ân lộc, cho muôn dân yên vui bên tình Cha. Tiếp tục đọc

Ca nhập lễ Giáng Sinh 25/12 – Hải Nguyễn.

Sáng 25/12 (Is. 9, 2 & 6, Tv. 92, 1)

Hôm nay sự sáng chiếu giãi trên chúng ta,
vì Chúa đã giáng sinh cho chúng ta.
Thiên hạ sẽ gọi Người là “Cố Vấn Kỳ Diệu,
Thiên Chúa Huy Hoàng, Người Cha Muôn Thuở, Ông Vua Thái Bình”.
Tiếp tục đọc

Ca nhập lễ truyền thống – Hải Nguyễn.

LỄ TẤT NIÊN (Ep. 5, 19-20)

Đàn hát lên nhờ Chúa Thánh Thần linh hứng,
trót tâm tình dâng lên Thiên Chúa là Cha.
Luôn cảm tạ Người nhân danh Thánh Tử,
vì Người ban muôn phúc lộc chan hòa.
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.
Tiếp tục đọc