Nhạc sĩ Hải Triều – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Nguồn: thuvienamnhac.org
Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa Nhật 27 Thường Niên (Et. 13) – Hải Triều.

Nhập Lễ.
*
ĐK. Chúa an bài muôn sự theo Thánh Ý Chúa. Chẳng có gì cưỡng nổi Ý Chúa bao giờ.

1. Người tác thành muôn vật cùng muôn loài hiện hữu dưới trời xanh.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 26 Thường Niên (Đn. 3) – Hải Triều.

Nhập Lễ.
*
ĐK. Chúa xử sự thật công minh lạy Chúa, trong mọi việc Chúa làm, Chúa xử sự thật công minh.

TK. Quả thật con trót phạm tội, chẳng tuân giữ các giới răn Ngài. Nhưng để cho Danh Ngài rạng rỡ, xin mở lượng hải hà mà xử với con. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 25 Thường Niên (Tv. 106) – Hải Triều.

Nhập Lễ.
*
ĐK. Chúa là Đấng Cứu Độ muôn dân. Khi gặp bước ngặt nghèo họ kêu khấn Chúa ra tay cứu họ thoát ngàn nỗi gian truân.

1. Chúa đưa ra khỏi tối tăm mịt mùng. Chúa ra tay dập nát tan gông cùm.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 24 Thường Niên (Tv. 118) – Hải Triều.

Nhập Lễ.
*
ĐK. Lạy Chúa! Xin ban bình an cho những người trông đợi Chúa. Xin ban trung thực cho những ai truyền rao Lời Ngài.

1. Xin nghe tiếng van nài nơi toàn thể dân Chúa. Muôn dân trên địa cầu ca Danh Ngài muôn thuở.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 23 Thường Niên (Tv. 118) – Hải Triều.

Nhập Lễ.
*
ĐK. Lạy Chúa! Ngài quả là chính trực. Quyết định của Ngài thật công minh.

TK. Hừng đông chưa xuất hiện con đã kêu cầu Danh Ngài. Canh khuya chưa kịp tàn con đã suy niệm Lời Chúa. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 21 Thường Niên (Tv. 85) – Hải Triều.

Nhập Lễ.
*
ĐK. Xin lắng nghe, xin đáp lời muôn lạy Chúa. Tôi tớ Chúa đây xin Chúa thương cứu trợ phò nguy.

TK. Con hết lòng cảm mến luôn ca khen Thánh Danh Ngài. Tình yêu Chúa như trời biển, cứu hồn con thoát vực âm ty. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 20 Thường Niên (Tv. 83) – Hải Triều.

Nhập Lễ.
*
ĐK. Lạy Chúa, là khiên mộc chở che (i i) chúng con. Xin thương nhìn xem Đấng, Chúa đã xức dầu.

TK. Một ngày tại khuôn viên thánh điện, quý hơn ngàn ngày. Thà rằng ở cổng đền Thiên Chúa, hơn ở trại ác nhân. Tiếp tục đọc

Lễ Chúa Thăng Thiên (Tv. 46) – Hải Triều.

Nhập Lễ.
*
ĐK. Hỡi các bạn miền Ga-li-lê sao ngỡ ngàng đứng đó làm chi? Chúa Giê-su lên trời làm sao, Người sẽ ngự giá quang lâm như vậy. Al-lê-lu-ia! Al-lê-lu-ia!

1. Ngàn muôn dân hỡi hãy vỗ tay đi. Mừng khen Thiên Chúa hãy cất tiếng hò reo.
Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ 4 Phục Sinh (Tv. 32) – Hải Triều.

ĐK. Tình thương Chúa chan hòa mặt đất. Lời Chúa sáng tạo nên chín tầng trời. Al-lê-lu-ia! Al-lê-lu-ia! Al-lê-lu-ia!

1. Nào người công chính hãy reo hò mừng Chúa. Hỡi người ngay lành cùng cất tiếng ngợi khen.
Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ 3 Phục Sinh (Tv. 65) – Hải Triều.

ĐK. Toàn thể trái đất hãy tung hô Thiên Chúa. Đàn hát lên mừng Thánh Danh, cùng dâng Người ngàn lời chúc tụng tôn vinh. Al-lê-lu-ia! Al-lê-lu-ia!

TK. Hãy thưa cùng Thiên Chúa: “Khủng khiếp thay, sự nghiệp Chúa. Trước thần lực uy hùng, địch thù phải khúm núm”.\

PDF. –> Chúa Nhật 3 Phục Sinh (Tv. 65)

Ca khúc Nhạc sĩ Hải Triều.

Nhập Lễ 3 Phục Sinh.
.
Thánh Vịnh 65.
.

Ca Nhập Lễ 2 Phục Sinh (Tv. 80) – Hải Triều.

ĐK. Như những trẻ sơ sinh anh em hãy khao khát sữa thiêng liêng, sữa thiêng liêng tinh tuyền. Nhờ đó anh em sẽ lớn lên để hưởng ơn cứu độ.

TK. Reo ca mừng Thiên Chúa, Đấng trợ lực chúng ta. Hò vang dậy đi nào kính Chúa nhà Gia-cóp. Tiếp tục đọc

Đại Lễ Phục Sinh (Lc. 24) – Hải Triều.

Nhập Lễ.
*
ĐK. Chúa sống lại thật rồi. Al-lee-lu-ia! Hân hoan dâng lên Người. A-lê-lu-ia! Vinh quang và uy quyền. Al-lê-lu-ia! Đến muôn thuở muôn đời. Al-lê-lu-ia!

1. Lạy Chúa! Ngài dò xét con và Ngài biết rõ. Biết cả khi con đứng với cả lúc con ngồi.
Tiếp tục đọc

Lễ Làm Phép Dầu (Kh. 1) – Hải Triều.

Nhập Lễ.
*
ĐK. Đức Giê-su Ki-tô đã làm cho chúng ta thành vương quốc và tư tế phụng sự Thiên Chúa là Cha. Kính dâng Ngài vinh quang và vương quyền, đến muôn thuở ngàn năm. A-men!

TK. Người sai tôi đi yên ủi mọi kẻ khóc than. Khăn choàng đại lễ với dầu thơm hoan lạc thay mọi sầu tang.

PDF. –> Lễ Làm Phép Dầu (Kh. 1)

Ca khúc Nhạc sĩ Hải Triều.

Lễ Dầu.
.

Tiến Vào Thánh Đường – Hải Triều.

Nhập Lễ – Lễ Lá.
*
TK. Khi Chúa vào thành thánh dân Do Thái phất lá hò reo, tiên báo Người phục sinh hiển vinh.

ĐK. Nay chúng ta đồng thanh ca hát: Hoan hô Chúa ngự chốn cửu trùng. Khi dân nghe tin Chúa vào Giê-ru-sa-lem, liền ra đón phất lá reo hò.

PDF. –> Lễ Lá – Tiến Vào Thánh Đường

Ca khúc Nhạc sĩ Hải Triều.

Chúa Nhật Lễ Lá.
.

Kiệu Lá (Tv. 46) – Hải Triều.

Nhập Lễ – Lễ Lá.
*
ĐK. Dân Do Thái trải áo lên đường và lớn tiếng hò reo: Hoan hô Thế Tử Đa-vít. Vạn phúc Đấng ngự đến nhân danh Chúa.

1. Vỗ tay đi nào muôn dân hỡi, cất tiếng hò reo. Mừng Chúa Tối Cao Vua chí tôn thống trị địa cầu. Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ 4 Mùa Chay (Tv. 121) – Hải Triều.

Nhập Lễ.
*
ĐK. Mừng vui lên hỡi Giê-ru-sa-lem! Hãy mau tề tựu cả về, những ai luôn yêu mến thành hỉ hoan ta về.

1. Thật là vui khi thiên hạ bảo tôi: “Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa”.
Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ 3 Mùa Chay (Tv. 24) – Hải Triều.

ĐK. Nhìn Chúa mắt tôi nhìn lên là nhìn lên Chúa. Vì Chúa sẽ gỡ chân tôi thoát khỏi dò lưới. Lạy Chúa! Đoái trông phận con dủ tình thương xót, vì con một kiếp bơ vơ đau khổ héo hon.

TK. Lạy Chúa này con nâng tâm hồn lên tới Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Con tin tưởng nơi Chúa xin chớ để con tủi nhục. Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ 2 Mùa Chay (Tv. 24) – Hải Triều.

ĐK. Lạy Chúa! Xin nhớ lại nghĩa nặng tình sâu từ ngàn xưa Chúa đã từng biểu lộ đến muôn đời sau.

TK. Xin đừng để quân thù chế ngự chúng con, lạy Thiên Chúa It-ra-en . Xin giải cứu cho khỏi mọi nỗi ngặt nghèo truân chuyên. Tiếp tục đọc

Thánh Đaminh Trạch (18.09) *- Hải Triều.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
ĐK. Thánh Đa-minh Trạch cầu cho chúng con. Ngài đi trước xin dẫn đường.

1. Dù thế lực bệnh tật hao gầy cho phép quan lộng hành bủa vây. Thờ lạy Thánh Giá là nguồn vinh quang một đời cha. Hỡi quan quyền thế gian muốn được sự sống bất diệt. Mau đến kính thờ Thánh Giá cớ gì bắt người ta “Quá! Quá!”
Tiếp tục đọc