Ơi khúc hát mùa thu – Hàn Ngọc Bích

Mùa thu không tự đến bao giờ
Mùa thu trống khai trường dẫn lối
Tiếng hát học trò làm mùa thu bối rối
Ánh mắt bạn bè sao tha thiết vào thu

Tiếp tục đọc