Ông lái đò – Hiếu Nghĩa

tiếng hát: Quang Linh

Một dĩ vãng từ ngàn xưa chiếu rọi
Mỗi chiều về sống lại giữa hồn ông
Ông chỉ muốn cuộc đời xưa đen tối
Xóa nhòa đi trong cùng tận đáy lòng

Tiếp tục đọc