Ước chi hôm nay (Tv. 94) – Hoa Phượng Vi.

ĐK. Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa: “Các ngươi đừng cứng lòng, đừng cứng lòng”.

1. Nào đến đây reo mừng Thiên Chúa, reo mừng Đá Tảng Cứu Độ ta. Ra trước thiên nhan Người với lời ngợi khen. Nào ta hát khen Người với lòng hân hoan. Tiếp tục đọc

Advertisement

Hồn ơi ca tụng Chúa (Tv. 145) – Hoa Phượng Vi.

Chúa Nhật 23B + 26C + 32B Thường Niên.

ĐK. Linh hồn tôi ơi, hãy ca tụng Chúa Trời.

1. Thiên Chúa trả lại sự công bằng cho người bị áp bức, ban lương thực cho người đói nghèo, và giải thoát ai người tù tội. Người thật đáng muôn lời ca ngợi. Tiếp tục đọc

Tay Chúa rộng mở – Hoa Phượng Vi.

Download
ĐK.
Chúa mở rộng bàn tay và thi ân cho muôn loài được no say.
1.
Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ân sủng. Người hảo tâm với hết mọi loài, và từ bi với mọi công cuộc của Người.
2.
Muôn loài để mắt cậy trông vào Chúa và Ngài ban lương thực cho chúng theo đúng thời gian. Chúa mở rộng bàn tay và thi ân cho muôn loài được no say.
3.
Chúa công minh trong mọi đường lối và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm. Chúa gần gũi kẻ kêu cầu Ngài mọi kẻ kêu cầu Ngài cách thành tâm.
Tiếp tục đọc

Thiên Chúa thiện hảo – Hoa Phượng Vi.

Download
ĐK.
Lạy Chúa, Chúa nhân hậu và khoan dung, Chúa nhân hậu và khoan dung.
1.
Lạy Chúa, vì Chúa nhân hậu và khoan dung, giàu lượng từ bi với hết những ai kêu cầu cùng Ngài. Xin Chúa hãy lắng tai nghe tiếng con van nài. Xin Chúa thương đáp lời, lời con kêu khấn, Ngài ơi.
2.
Các dân tộc Chúa đã dựng nên sẽ tới thờ lạy và chúc tụng danh Chúa. Vì Chúa toàn năng, uy quyền. Vì Chúa làm nên bao điều kỳ diệu. Mình Ngài là Chúa. Mình Ngài là Vua.
3.
Lạy Chúa, Chúa đầy lòng xót thương. Chúa từ bi nhân lành, chậm bất bình và giàu lòng thương xót, giàu lòng trung tín, giàu đức công minh. Xin đoái nhìn và xót thương phận tôi tớ Ngài.
Tiếp tục đọc

Ước chi hôm nay (Tv. 94) – Hoa Phượng Vi

Download

Ước chi hôm nay (Tv. 94) – Hoa Phượng Vi

Xướng: Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa: “Các ngươi đừng cứng lòng, đừng cứng lòng”.
1.
Nào đến đây reo mừng Thiên Chúa, reo mừng Đá Tảng Cứu Độ ta. Ra trước thiên nhan Người với lời ngợi khen. Nào ta hát khen Người với lòng hân hoan.
2.
Hãy tiến lên cung cúc bái, thờ lạy, sấp mình trước tôn nhan, tôn nhan Chúa Trời vì chính Người tạo tác thân ta. Người là Thiên Chúa của ta. Và ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi.
3.
Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa: “Các ngươi đừng cứng lòng như khi xưa ở sa mạc Mê-ri-ba và Mas-sa, nơi mà cha ông các ngươi đã thử thách Ta. Họ đã thử thách Ta dù đã thấy công cuộc của Ta”.
Tiếp tục đọc