Xin ánh Tôn nhan (Tv. 66) – Hoàng Đan.

Ca Nhập lễ Truyền giáo. (Imprimatur – Gp Nha Trang: 13.10.2022)
*
ĐK. Xin tỏa ánh Tôn nhan, ánh huy hoàng trên chúng con. Xin nhìn xuống dương gian, chúc phúc khắp cõi trần ai. Cho người trên thế trần, bước theo đường quang minh Chúa. Cho người khắp muôn phương, thấy ơn cứu độ của Ngài.

1. Khi xưa Chúa đã phán rằng, hãy đi truyền rao chân lý. Cho dân nước trên địa cầu, biết Chúa là Thiên Chúa tình yêu. Khi xưa Ngài hiến thân mình, chuộc tội muôn dân muôn nước. Chính Chúa đã gieo hạt mầm, nguyện hãy cho nảy sinh tốt tươi.
Tiếp tục đọc

Đấng phù trì con (Tv. 53) – Hoàng Đan.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 16 Thường Niên. (Imprimatur – Gp Nha Trang: 13.10.2022)
*
ĐK. Phù trì đời con chính là Thiên Chúa con. Đây thân con đây Chúa hằng nâng đỡ giữ gìn. Nay con xin đến dâng Ngài lễ tế. Xưng tụng Danh Ngài Thiên Chúa tình yêu.

1. Vì Ngài là Đấng nhân hậu, giàu tình thương với hết chúng sinh. Rộng tay ban phát ơn lành để chúng con thêm lòng tin mến.
Tiếp tục đọc

Con Đã Sống Lại – Hoàng Đan.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật Phục Sinh. (Imprimatur – Gp Nha Trang: 13.10.2022)
*
ĐK. Lạy Cha Con đã sống lại. Và Con vẫn ở với Cha. Bàn tay Cha, Cha đặt trên Con. Tri thức Cha thật quá siêu phàm.

1. Đức Giê-su, đã đánh bại Thần chết. Khai mở đường cho người vào sống muôn đời. Chúa sống lại ban cho sự sống mới. Chúa sống lại chan hòa ánh sáng phục sinh.
Tiếp tục đọc

Dâng Chúa bài ca (Tv. 12) – Hoàng Đan.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 7 Thường Niên. (Imprimatur – Gp Nha Trang: 13.10.2022)
*
ĐK. Con hát bài ca, bà ca dâng lên Thiên Chúa. Vì phúc ân chan hoà Ngài ban chứa chan trong đời. Lòng mừng vui hân hoan, tin cậy vào tình thương Chúa. Ôi lạy Đấng Cứu độ, lạy Thiên Chúa của con.

1. Nguyện xin Thiên Chúa Toàn năng, hằng luôn soi sáng chúng con, để tâm những điều thiêng liêng cao thượng. Biết dùng lời nói việc làm, thực thi theo Thánh Ý Chúa, những điều đẹp lòng Thiên Chúa từ nhân.
Tiếp tục đọc

Xin độ trì con (Tv. 30) – Hoàng Đan.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 6 Thường Niên. (Imprimatur – Gp Nha Trang: 13.10.2022)
*
ĐK. Xin như Núi đá cho con trú ẩn. Xin như Thành luỹ vững vàng độ trì con. Chúa là Núi đá, là Thành luỹ bảo vệ con. Vì uy Danh Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con.

1. Chúa thích những tâm hồn ngay thẳng. Chúa thích những tâm hồn khiêm cung. Xin thương tuôn đổ tràn hồng ân, giúp chúng con trở nên công chính.
Tiếp tục đọc

Hãy đến đây – Hoàng Đan.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 5 Thường Niên. (Imprimatur – Gp Nha Trang: 13.10.2022)
*
ĐK. Hãy đến đây cung kính thờ lạy Chúa. Tung hô Ngài, phủ phục trước Thánh nhan. Ngài là Đấng tác tạo thân ta. Bởi chính Ngài là Thiên Chúa ta thờ.

1. Lạy Chúa xin cảm tạ ơn Chúa, đã cho chúng con làm con cái của Ngài. Xin Chúa hằng che chở chúng con, để mỗi bước đi xứng danh con Ngài.
Tiếp tục đọc

Xin thương tình – Hoàng Đan.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 4 Thường Niên. (Imprimatur – Gp Nha Trang: 13.10.2022)
*
ĐK. Xin Ngài thương cứu độ, lạy Chúa, Thiên Chúa chúng con. Quy tụ chúng con về từ khắp muôn dân muôn nước. Xin tụng ca Thánh Danh Ngài, mãi muôn đời chẳng ngơi. Xin ca khen tán dương Danh Ngài, giữa muôn người thế gian.

1. Con hết lòng thờ phượng Chúa, và thành tâm yêu mến mọi người. Xin nghe lời con đang kêu khấn, lấy tình thương cứu độ chúng con.
Tiếp tục đọc

Hãy hát lên – Hoàng Đan.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 3 Thường Niên. (Imprimatur – Gp Nha Trang: 13.10.2022)
*
ĐK. Hát lên một khúc tân ca, ca mừng Thiên Chúa. Hát lên toàn thể địa cầu, ca tụng Chúa chúng ta. Hãy đến trước tôn nhan, sấp mình kính thờ. Hãy vào trong Thánh Điện, hợp tiếng cảm tạ.

1. Xin hướng dẫn chúng con, hành động theo Thánh Ý Chúa. Nhờ vào Đức Ki-tô trổ sinh hoa trái dồi dào.
Tiếp tục đọc

Hãy chúc tụng Chúa (Tv. 65) – Hoàng Đan.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 2 Thường Niên. (Imprimatur – Gp Nha Trang: 13.10.2022)
*
ĐK. Khắp trái đất hãy tung hô Thiên Chúa. Ca vang lên mừng Thánh Danh rạng ngời. Muôn muôn loài hãy quỳ lạy suy tôn. Nào dâng lời chúc tụng tôn vinh.

1. Lễ vật toàn thiêu tiến vào mà dâng tiến Chúa. Với lòng tri ân giữ trọn khấn hứa với Ngài. Cảm tạ Thiên Chúa đã nghe con khẩn cầu. Chúc tụng Thiên Chúa Đấng nhân ái vô bờ.
Tiếp tục đọc

Tung hô Chúa – Hoàng Đan.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 1 Thường Niên. (Imprimatur – Gp Nha Trang: 13.10.2022)
*
ĐK. Trên Thiên cung, Thiên Chúa ngự toà cao cả. Muôn Thiên sứ ca ngợi tôn vinh kính thờ. Trời rền vang khúc tán dương, trời chuyển rung tiếng chúc vinh. Vương quyền Chúa muôn muôn đời kiên vững.

1. Chúc tụng Chúa nơi Thánh Điện vinh quang. Chúc tụng Thánh Danh vinh hiển muôn đời. Chúc tụng Chúa trên vòm trời chốn cao xanh. Dâng lời ca tụng tôn vinh Chúa muôn muôn đời.
Tiếp tục đọc

Sống mỗi ngày (Mt. 25) *- Hoàng Đan.

Thánh Ca Tin Mừng. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 26.01.2022)
*
1. Hãy sống mỗi ngày, như là ngày cuối cùng. Để sống tri ân, tạ ơn Tình yêu Chúa. Để sống cho đi, không đòi chi nghĩa ân. Luôn luôn ân cần, phục vụ với tin yêu.

ĐK. Một ngày nào đó, vào giờ ta chẳng có ngờ. Chúa sẽ trở lại, Ngài là một Vị Thẩm phán. Ta làm được gì cho anh em của mình. Ta làm được gì để được phúc Nước Trời.
Tiếp tục đọc

Linh mục của Chúa *- Hoàng Đan.

Tận Hiến. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 26.01.2022)
*
1. Linh mục, mục tử chăm lo đoàn chiên của Chúa. Linh mục, chăm sóc gia đình, gia đình Ki-tô. Chúa chọn hướng dẫn dân Ngài, giảng rao chân lý. Chúa muốn thay Ngài chăn dắt chiên của Ngài.

ĐK. Xin tình yêu Thiên Chúa sống với linh mục. Luôn trọn tình với Chúa chung thủy không phai. Xin gia tăng sức mạnh, vượt ngàn sóng gió. Mãi trung tín sắt son, sứ mạng Ngài trao.
Tiếp tục đọc

Chúa dạy con (Lc. 6) *- Hoàng Đan.

Thánh Ca Tin Mừng. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 26.01.2022)
*
1. Hãy yêu thương kẻ thù, làm ơn cho kẻ ghét anh em. Hãy luôn luôn nguyện cầu, và chúc lành kẻ nguyền rủa anh em. Đừng nên xét đoán, thì anh em không bị xét đoán. Hãy luôn tha thứ, thì anh em sẽ được thứ tha.

ĐK. Hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng Nhân từ. Muốn người làm cho mình, thì mình hãy làm cho người ta như vậy.
Tiếp tục đọc

Chúa về thăm quê nhà (Mc. 6) *- Hoàng Đan.

Thánh Ca Tin Mừng. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 26.01.2022)
*
1. Làng Na-gia-rét, thôn quê thân yêu, Ngài sống bao năm. Nay Chúa về thăm, ngôi làng nhỏ bé ấm êm tuổi thơ. Người Na-gia-rét, vì nặng thành kiến đã không tin Ngài. Chúa đến nhà mình mà người nhà không nhận ra Ngài.

ĐK. Không một Tiên tri nào, mà không bị khinh bỉ ở quê hương mình. Không một Tiên tri nào mà không bị khinh bỉ nơi gia đình họ hàng mình.
Tiếp tục đọc

Dụ ngôn Tiệc cưới (Mt. 22) *- Hoàng Đan.

Thánh Ca Tin Mừng. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 26.01.2022)
*
ĐK. Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, những kẻ được mời thật không đáng dự phần. Vậy hãy đến các ngã đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới.

1. Nước Trời như ông vua kia, làm tiệc cưới cho Hoàng tử. Ông ta cho hạ bò và súc vật béo tốt. Ông cho truyền gọi người đã được mời dự tiệc, nhưng họ đều từ chối, bắt bớ vua rồi giết đi.
Tiếp tục đọc

Hãy trung tín (Lc. 16) *- Hoàng Đan.

Thánh Ca Tin Mừng. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 26.01.2022)
*
1. Có một người làm quản lý cho một phú nông. Lại phung phí tiền chủ nhân nên việc sẽ mất. Rồi anh ta lo mưu tính cho khỏi thiệt thân. Người chủ đã khen anh này thật rất khôn lanh.

ĐK. Hãy tín trung để nên con cái Nước Trời. Dùng tiền của sẻ chia cho người khốn khó. Hãy tín trung sống theo đường lối Tin mừng. Mai sau này đón nhận hồng phúc Thiên đàng.
Tiếp tục đọc

Khi tôi tớ kêu cầu (Tv. 90) *- Hoàng Đan.

Nhập Lễ Chúa Nhật 1 Mùa Chay (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 26.01.2022)
*
ĐK. Khi tôi tớ Ta kêu cầu, Ta liền đáp lại, Ta sẽ luôn ở kề bên, lúc ngặt nghèo khốn khó. Ta ban cho nhiều vinh dự, giải cứu trong lúc nguy nan. Ta cho sống lâu phúc lộc, hưởng ơn cứu độ Ta ban.

1 Lạy Thiên Chúa Tình Yêu, chúng con trông cậy nơi Chúa, chúng con mong chờ nơi Chúa. Xin đoái thương dủ tình, nghe tiếng thiết tha khẩn cầu, Ngài hỡi, giải thoát chúng con.
Tiếp tục đọc

Nếu hạt lúa mì (Ga. 12) – Hoàng Đan.

Thánh Ca Tin Mừng. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 26.01.2022)
*
ĐK. Ai yêu mạng sống mình ở đời này, thì sẽ mất. Ai quên mạng sống mình, vì tình yêu, thì được sống muôn đời. Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, để Thầy ở đâu kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy.

1. Nếu hạt lúa mì gieo vaò lòng đất mà không chết đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình mà thôi. Nếu hạt lúa mì gieo vào lòng đất mà nó chết đi, thì nó sẽ trổ sinh thêm nhiều bông hạt.
Tiếp tục đọc

Thân tro bụi * – Hoàng Đan.

Mùa Chay (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 26.01.2022)
*
1. Người ơi thân xác bụi tro, lòng canh cánh lo, khi nao sẽ trở về, về với bụi tro, lo âu đường dương trần, tội lụy vướng trong hồn, tuổi nhiều thêm nhiều tội lỗi. Người ơi mang kiếp bụi tro, dù tuổi đã cao, hay đang độ tráng kiện, giàu có thành danh, hay trong cảnh khó nghèo. Ở độ tuổi non dại, cũng bị Tử thần viếng thăm.

ĐK. Cậy trông nơi Chúa, hy vọng nơi Đấng nhân từ. Phù vân Chúa ơi, mang thân phận bụi đất. Xin đỡ nâng con, đi theo đường chân lý Ngài, về nơi vinh phúc, hân hoan vui hưởng bình an.
Tiếp tục đọc

Ai Tìm Kiếm Chúa (Tv. 104) – Hoàng Đan.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 30 Thường Niên. (Imprimatur – Gp Nha Trang: 13.10.2022)
*
ĐK. Tâm hồn những ai tìm Chúa, nào hoan hỉ, hãy tự hào vì Danh Thánh Ngài. Nào hãy tìm Nhan Thánh Chúa. Sức mạnh Ngài, chẳng ngưng đi tìm Thánh nhan.

1. Xin cho con yêu chuộng lề luật của Chúa. Xin cho con được thêm lòng mến cậy tin. Xin cho con suy gẫm mọi kỳ công Chúa. Luôn hướng lòng về quê phúc vinh muôn đời.
Tiếp tục đọc