Hoang đàng – Thái Hòa & Hoàng Linh.

1.
Bóng chiều hoàng hôn buông xuống, dâng lời kinh lên thiên tòa, đền bù tội lỗi trần gian, những tháng ngày qua, lang thang dãi dầu. Cầu Ngài thương đoàn con dại ở chốn lưu đày, liều hy sinh xuống thế gian như những tội nhân.
ÐK:
Lạy Ngài cuộc sống trần gian, muộn phiền một kiếp lầm than. Hồn này cầu Chúa dủ thương, ngày ngày ẩn náu tình Cha. Thà rằng làm kiếp cỏ cây, thà rằng làm cát bụi bay, để được gần Chúa từ nhân, hằng ngày được Chúa chở che. Tiếp tục đọc