*Nhạc sĩ Hoàng Luật (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Ai có thể – Hoàng Luật (TH)
Ân huệ Chúa – Hoàng Luật (TH)
*
Cảm tạ tình Chúa – Hoàng Luật (TH)
Con nâng hồn lên – Hoàng Luật (TH)
Con thuộc về Chúa 1 – Hoàng Luật (TH)
Con thuộc về Chúa 2 – Hoàng Luật (TH)
*
Chỉ Chúa mà thôi – Hoàng Luật (TH) Tiếp tục đọc

Một lần hiến dâng – Lm. Hoàng Luật.

1.
Làm sao biết được ngày mai, làm sao con biết, biết được ngày mai. Tương lai góp lại phút này, phút này mà thôi. Tương lai ai thấu chỉ phút này, phút này mà thôi. Một lần cho cả cuộc đời. Một lần cho cả cuộc sống, nguyện dâng lên Chúa trọn tình con đây, tròn dâng thân xác với cả tâm tư
2.
Làm sao đáp đền tình yêu. Tình yêu Thiên Chúa đã mời gọi con. Con xin đáp lại, đáp lại tiếng Ngài gọi con. Con đây xin đến để đáp lại, đáp lại tình yêu. Tình Ngài cao cả tuyệt vời, phận người con nào cân xứng, vì con tay trắng phàm hèn hư không, còn tình thương Chúa trải rộng vô biên

Chỉ Chúa mà thôi – Lm. Hoàng Luật.

1.
Trong cuộc sống này bao nhiêu vất vả truân chuyên, người người ngược xuôi đi tìm, đi tìm hạnh phúc. Tìm ở nơi đâu, tìm ở phương nào, phải chăng nơi Chúa chính là hạnh phúc mà thôi?
ĐK:
Vâng, lạy Chúa, chỉ có Chúa mà thôi, chỉ trong Chúa mà thôi, đời con mới được trọn vẹn niềm vui. Vâng, đời có Chúa là vui chẳng lo lắng sự gì, đời con sẽ hạnh phúc, lòng con sẽ bình an  Tiếp tục đọc

Tình Chúa thương con – Lm. Hoàng Luật.

1.
Chúa đã thương con tình yêu ôi quá nhiệm mầu. Ngài đã yêu con từ khi chưa có hình hài. Tình Ngài yêu thương gọi con đi vào hiện hữu, được làm con Chúa ân huệ cao quý tuyệt vời
ĐK:
Lòng Con hân hoan dâng lên Chúa muôn lời tri ân. Tình Chúa yêu con ôi thật lớn lao vô ngần. Phận hèn con đây làm sao đáp đền cho cân? Chỉ biết dâng Ngài, dâng Ngài trọn đời con  Tiếp tục đọc

Hãy tiến vào – Lm. Hoàng Luật.

ĐK:
(Hãy tiến vào) Hãy tiến vào cung điện Chúa. Để ngợi ca ,để ngợi ca Thiên Chúa. (Hãy tiến vào) Hãy tiến vào với niềm hân hoan, dâng lên Chúa muôn lời hát mừng, dâng lời tạ ơn
1.
Chúa tác thành non cao, đại dương tay Chúa an bài. Thật vĩ đại dường bao kỳ công tay Chúa làm  Tiếp tục đọc

Con thuộc về Chúa – Lm. Hoàng Luật.

1.
Đời con nay thuộc trọn, thuộc trọn về Chúa, qua năm tháng dài miệt mài bước đi theo Ngài. Để rồi giờ đây con được tình Ngài Thánh Hiến ân phúc cao vời trọn đời con thuộc về Chúa

ĐK:
Hôm nay hân hoan con nguyện hiến dâng cho Ngài. Con có là gì cũng nhờ tình Chúa yêu thương. Hân hoan hân hoan từ nay con thuộc về Chúa, còn gì vui hơn khi được hiến dâng cho Ngài. Dù đường tương lai vẫn đầy gai, cuộc đời con đi vẫn còn dài, nhưng con tin rằng tình Chúa mãi thương con. Tình Chúa mãi yêu con  Tiếp tục đọc

Cảm tạ tình Chúa – Lm. Hoàng Luật.

1.
Tình Chúa mênh mông cao ngất trời, thương con từ thuở muôn đời, chọn con từ giữa bao người, nhiệm màu thay sao nói nên lời

ĐK:
Xin ca ngợi tình yêu Thiên Chúa. Xin cảm tạ tình Chúa vô biên. Ngài yêu con không bờ không bến, biết làm sao đáp đền cho cân. Xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Xin dâng Ngài lòng mến tri ân, nguyện trung trinh dâng hiến cuộc đời để lên như Hy Lễ tuyệt vời  Tiếp tục đọc

Con nâng hồn lên – Lm. Hoàng Luật.

ĐK:
Con nâng tâm hồn lên cùng Chúa, con nâng hồn lên tới Chúa. Lạy Thiên Chúa của con, con tin tưởng nơi Ngài, con tin tưởng nơi Chúa. Vì Ngài là chúa tể càn khôn

1.
Lạy Chúa xin đừng để con tủi nhục bao giờ, đừng để quân thù đắc chí nhạo cười con Tiếp tục đọc

Ai có thể – Hoàng Luật.

1. Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô. Phải chăng là gian truân, phải chăng là nguy nan, phải chăng là bắt bớ. Cho dầu là sự chết, cho dù là sự sống hiện tại hay tương lai

ĐK: Không có gì, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Thể hiện nơi Đức Kitô Chúa chúng ta  Tiếp tục đọc

Ân huệ Chúa – Lm. Hoàng Luật.

1.
Năm tháng dần trôi biết bao là ân huệ Chúa ban, đời con đây thân phận tội lỗi cớ sao Ngài hằng yêu thương. Ngài yêu con đâu bởi vì con. Ngài yêu thương con không phải vì con, nhưng là tình yêu bao la của Ngài tình yêu cao siêu nhiệm mầu một tình yêu nhưng không
ĐK:
Ôi ân huệ Chúa mênh mông như biển trời. Tình yêu Chúa cao vời làm sao con đền đáp. Xin dâng lời tạ ơn, tạ ơn tình Chúa bao la. Xin dâng lời ngợi ca, ngợi ca tình Chúa muôn đời Tiếp tục đọc

Ngợi khen Chúa – Lm. Hoàng Luật.

1.
Như bao nụ hoa kết lên một triều thiên muôn lòng chúng con kết thành một bài ca. Một bài ca tôn vinh Chúa Trời. Một bài ca tri ân cảm tạ vì tình Chúa bao la, tràn ngập khắp dương gian.
Tiếp tục đọc