Con sẽ bước lên – Hoàng Phúc & Hoàng Ngô.

ĐK.
Con sẽ bước lên bàn thờ, vì chính Chúa làm tuổi xuân ca khúc hân hoan. Con sẽ bước lên bàn thánh tế lễ mình làm của lễ hy sinh.
1.
Này hồn tôi ơi sao xao xuyến đau thương? Tứ vi địch thù vây hãm lo gì. Có Chúa trong thành địch thù tan nát hết. Chúa trong lòng ta lo lắng gì hồn tôi ơi.
2.
Từ hừng đông lên cho đến hết đêm thâu, sống trong lâu đài ơn thánh nhiệm mầu. Chính Chúa gia nghiệp và nguồn ơn cứu thoát, Chúa dắt dìu ta trong sáng thật về trời cao.

Advertisement

Chúa là gia nghiệp – Hoàng Ngô.

Đk.
Chúa là gia nghiệp đời con, là Cha nhân ái nguồn mến yêu nguồn sống hy vọng của con. Chúa là gia nghiệp đời con, giờ đây tận hiến con muốn yêu Cha hết tâm hồn trọn đời

1.
Yêu Cha trọn đời lòng con quyết không sờn, hết các vui đời lòng con không hề vương. Một Cha lẽ sống êm đềm con mến thương, một Cha hạnh phúc con mến tin hết lòng

2.
Con mong một ngày cùng Cha sống trên trời, rũ hết bụi đời để yêu Chúa mà thôi. Lạy Cha nhân ái giúp hồn con tới nơi, mặc bao giông tố Cha dắt lên quê trời

3.
Xin Cha nhân lành hộ con bước gian trần, thắng hết ba thù tình Cha thắm hồng ân. Luyện con mến Chúa yêu người cho hết tâm, một lòng tin mến trong khó nguy không sờn