Kể chuyện trong đêm – Hoàng Trang

Một [Em] đêm biết chuyện chúng mình yêu nhau
Người bạn chiến [G] đấu nằm bên nói [B7] rằng
Xin chúc hai [D] người suốt đời yêu [Em] nhau
Như trái cau [C] xanh chung [B7] tình cùng [Em] trầu
Tình yêu như hoa sóng trên đại [Am] dương
Vẫn dâng lên dạt [Em] dào

Tiếp tục đọc

Mùa sầu riêng – Hoàng Trang

Đêm nay sương lạnh
Hai đứa chung chăn chuyền nhau chung điếu thuốc
Anh hiểu cho tôi dẫu rằng mình nhà binh
Nhưng cũng đôi khi mình mơ mộng một lần
Những đêm nằm thương tình thơ ngây đã qua
Lòng buồn nhiều hơn vui
Nên lần đi phép cuối tuần này gặp em

Tiếp tục đọc

Đêm ru điệu nhớ – Hoàng Trang

Anh nói từ lâu đôi ta yêu nhau chân thành một lòng
Ngày đầu gặp nhau vì chung lý tưởng mình trao tiếng cười
Cùng một quê hương cùng chung chí hướng kết nên câu chuyện ân tình ngày nay
Nên nhớ nên thương lúc mình gần chia cách tràn đầy con tim

Tiếp tục đọc