Lá xanh – Hoàng Việt

Lá còn xanh như anh đang còn trẻ.
Lá trên cành như anh trong toàn dân
Gió rung cây cành lá tưng bừng đùa vui
Anh trai làng có đi chiến dịch mùa xuân
Anh là lá trên cành ngại chi gió mưa
Anh là trai phải ra chiến trận phen này

Tiếp tục đọc

Quê Mẹ – Hoàng Việt

1.
Nước mắt ghi tình ca viết từ quê Cha gửi sang quê Mẹ
Mỗi chữ sôi căm hận mỗi lời ca nung đốt lòng hờn oán
Đất nước ơi (2)
Hơn nghìn trái tim mang nhựa sống chứa chan bị lũ sát nhân đã chắt cạn dòng

Tiếp tục đọc