Mỗi lần về đây với biển – Hồng Đăng

Mỗi lần về đây với biển, lại bồi hồi xao xuyến
Lại thao thức đêm đêm, lại sống bao nhiêu kỷ niệm
Xa xa kia là Lan Châu, là Hòn Ngư, Hòn Mắt
Buồn vui theo câu hát, phóng khoáng một chân trời

Tiếp tục đọc