Chúa Nhật 7A Phục Sinh (Tv. 26) – Hồng Ngự.

ĐK. Tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống.

1. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi đâu sợ người nào? Chúa là thành lũy bảo vệ cả đời tôi, tôi nào khiếp sợ chi ai. Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa Nhật 5A Phục Sinh (Tv. 32) – Hồng Ngự.

ĐK. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

1. Người công chính hãy reo hò mừng Chúa, và kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen. Tạ ơn Chúa hãy gieo vạn tiếng cầm, cùng mừng kính Người, gảy muôn cung đàn sắt.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 28A Thường Niên (Tv. 22) – Hồng Ngự.

ĐK. Này tôi được ở đền Người những ngày tháng, những năm dài triền miên.

1. Chúa chăn tôi tôi chẳng thiếu chi. Đồng cỏ xanh, Chúa cho tôi nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong và bổ sức bồi dưỡng hồn tôi.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 34A Thường Niên (Tv. 22) – Hồng Ngự.

Đáp. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.

1. Chúa chăn tôi tôi chẳng thiếu chi. Đồng cỏ xanh, Chúa cho tôi nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong và bổ sức bồi dưỡng hồn tôi. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3A Phục Sinh (Tv. 15) – Hồng Ngự.

1. Xin Chúa giữ gìn con, vì con đang ẩn náu. Chúa là Chúa con thờ, là phần sản nghiệp con, chén phúc lộc, vận mạng con nằm trong tay Ngài.

2. Con xin chúc tụng Người vì Chúa thương chỉ lối, ngay cả khi đêm về, lòng dạ nhắn nhủ con. Chúa trước mặt, Ngài ở bên, chẳng nao núng gì. Tiếp tục đọc

Ca tiếp liên (Chúa Nhật Phục Sinh) – Hồng Ngự.

1. Nào tín hữu ca mừng hoan hỷ. Đức Ki-tô chiên lễ Vượt Qua. Chiên Con máu đổ chan hòa, cứu bầy chiên lạc chúng ta về đoàn.

2. Đức Ki-tô hoàn toàn vô tội, đã đứng ra môi giới giao hòa tội nhân cùng với Chúa Cha, từ đây sum họp một nhà cha con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117) – Hồng Ngự.

ĐK. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỉ.

1. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Nhà Ít-ra-en hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2A Phục Sinh (Tv. 117) – Hồng Ngự.

Đáp. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

1. Muôn đời Ít-ra-en hãy nói lên: Chúa trọn tình thương. Hỡi nhà A-ha-ron hãy nói lên: tình thương của Người. Ai kính sợ Chúa hỡi ai kính sợ Chúa hãy nói lên tình thương của Chúa. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 11A Thường Niên (Tv. 99) – Hồng Ngự.

ĐK. Ta là dân Chúa, là đoàn chiên Người dẫn đưa.

1. Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, phụng thờ Chúa với niềm hỉ hoan, vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 10A Thường Niên (Tv. 49) – Hồng Ngự.

ĐK. Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.

1. Chúa là Thiên Chúa, nay Người đã lên tiếng, từ khắp đông tây, Chúa triệu hết địa cầu. Thiên Chúa ngự đến: kìa lửa hồng thiêu đốt, quân tả hữu Ngài: đây bạo vũ cuồng phong.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 9A Thường Niên (Tv. 30) – Hồng Ngự.

ĐK. Lạy Chúa, xin Ngài nên như núi đá cho con ẩn mình.

1. Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, đừng để con tủi nhục bao giờ. Ngài công chính, xin giải thoát con, và lắng tai mau cứu chữa con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 8A Thường Niên (Tv. 62) – Hồng Ngự.

ĐK. Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, này hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên hàn.

1. Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được yên hàn nghì ngơi. Lũy thành, núi đá là Chúa, chở che cứu độ: tôi nao núng gì.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1A Mùa Chay (Tv. 50) – Hồng Ngự.

ĐK. Lạy Chúa xin dủ lòng xót thương, vì chúng con đắc tội với Ngài. Lạy Chúa xin dủ lòng xót thương, vì chúng con đắc tội với Ngài.

1 Lạy Chúa xin lấy lòng nhân hậu Chúa xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa sạch hết lỗi lầm, xin Ngài thanh tẩy tội lỗi con đây.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 5A Mùa Chay (Tv. 129) – Hồng Ngự.

ĐK. Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chứa chan.

1. Từ vực sâu con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý nghe lời con tha thiết nguyện cầu.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2A Mùa Chay (TV. 32) – Hồng Ngự.

ĐK. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

1. Lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, mặt đất này chan hòa tình thương của Ngài.
Tiếp tục đọc

Lễ Thánh Gia Thất – Năm A (Tv. 127) – Hồng Ngự.

ĐK. Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối của Người.

1. Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Người, ăn ở theo đường lối của Chúa. Công khó tay bạn làm được an hưởng, bạn quả lắm phúc và thật nhiều may.
Tiếp tục đọc

Thánh Lễ Ban Sáng 24.12 (Tv. 88) – Hồng Ngự.

ĐK. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. Tình thương Ngài mãi mãi con ngợi ca.

1. Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng, qua muôn thế hệ cao rao lòng thành tín Chúa. “Tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu, thành tín Ngài được thiết lập trên trời cao”.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 5A Thường Niên (Tv. 111) – Hồng Ngự.

ĐK. Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng chiếu rọi kẻ ngay lành.

1. Anh sáng bừng lên chiếu rọi kẻ ngay lành: đó người nhân hậu từ bi và công chính . Phúc ai cảm thương biết cho vay mượn, biết theo lẽ phải mà thu xếp công việc mình. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3A Thường Niên (Tv. 26) – Hồng Ngự.

ĐK. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi.

1 Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi đâu sợ người nào? Chúa là thành lũy bảo vệ cả đời tôi, tôi nào khiếp sợ chi ai?
Tiếp tục đọc

Mồng Ba Tết (Tv. 103) – Hồng Ngự.

Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm.
*
ĐK. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả!

1 Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả! Chúa khiến cỏ mọc xanh nuôi đàn gia súc, làm tốt tươi thảo mộc để người thế hưởng dùng.
Tiếp tục đọc