Nhạc sĩ Hồng Ngự – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa Nhật 21A Thường Niên (Tv. 137) – Hồng Ngự.

ĐK. Lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang.

1. Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, Ngài đã nghe lời con xin. Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa, hướng về đền thánh, con phủ phục tôn thờ.
Tiếp tục đọc

Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa 01.01 (Tv. 66) – Hồng Ngự.

ĐK. Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc cho chúng con.

1. Xin Chúa Trời dủ thương và chúc phúc, xin tỏa tôn nhan rạng ngời trên chúng con. Cho cả hoàn cầu biết đường lối Người, và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 20A Thường Niên (Tv. 66) – Hồng Ngự.

Đáp. Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài.

1. Xin Chúa Trời dủ thương và chúc phúc, xin tỏa tôn nhan rạng ngời trên chúng con. Cho cả hoàn cầu biết đường lối Người, và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2B Mùa Vọng (Tv. 84) – Hồng Ngự.

ĐK. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa, và ban ơn cứu độ cho chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa, và ban ơn cứu độ cho chúng con.

1. Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán, điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân Người và cho kẻ hiếu trung. Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ Người, để vinh quang của Chúa hằng chiếu tỏa trên đất nước chúng ta.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 15B Thường Niên (Tv. 84) – Hồng Ngự.

ĐK. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa, và ban ơn cứu độ cho chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa, và ban ơn cứu độ cho chúng con.

1. Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán, điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân Người và cho kẻ hiếu trung. Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ Người, để vinh quang của Chúa hằng chiếu tỏa trên đất nước chúng ta.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 19A Thường Niên (Tv. 84) – Thường Niên.

ĐK. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa, và ban ơn cứu độ cho chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa, và ban ơn cứu độ cho chúng con.

1. Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán, điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân Người và cho kẻ hiếu trung. Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ Người, để vinh quang của Chúa hằng chiếu tỏa trên đất nước chúng ta. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 18A Thường Niên (Tv. 144) – Hồng Ngự.

ĐK. Chúa thương rộng mở tay ban, đoàn con hết thảy muôn vàn thỏa thuê.

1. Lạy Chúa, Chúa là Đấng nhân hậu từ bi, Chúa chậm giận với giàu tình thương, Ngài nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với hết muôn loài dựng nên.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 17A Thường Niên (Tv. 118) – Hồng Ngự.

ĐK. Luật pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao!

1. Lạy Chúa con đã nói lời con: phần của con là tuân giữ lời của Chúa. Trọng quý thay luật Chúa truyền ban, luật Ngài truyền hơn muôn bạc triệu hơn vàng.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 16A Thường Niên (Tv. 85) – Hồng Ngự.

ĐK. Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng.

1. Lạy Chúa, Chúa nhân hậu khoan hồng, Chúa giàu tình thương với mọi kẻ khấn xin. Lạy Chúa, lắng nghe nghe lời con khẩn cầu, lưu tâm để ý, đến tiếng con nài van.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 15A Thường Niên (Tv. 64) – Hồng Ngự.

ĐK. Hạt gieo vào đất màu mỡ sinh hoa kết quả dồi dào gấp trăm.

1. Thăm trái đất, Ngài tuôn mưa móc, cho ngập tràn phú túc giàu sang. Suốt đời trữ nước mênh mang, dọn đất sẵn sàng đón lúa trổ bông. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 14A Thường Niên (Tv. 144) – Hồng Ngự.

ĐK. Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, xin chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

1. Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, con tán dương chúc tụng Thánh Danh Ngài. Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa và ngợi ca Thánh Danh muôn thuở muôn đời.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 13A Thường Niên (Tv. 88) – Hồng Ngự.

ĐK. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con tụng ca.

1. Tình thương Ngài, đời đời con ca tụng, qua muôn thế hệ con rao lòng thành tín Chúa: “Tình thương của Ngài được xây dựng tới thiên thu, lòng thành tín Người được thiết lập trên trời cao”.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 12A Thường Niên (Tv. 68) – Hồng Ngự.

ĐK. Lạy Chúa, xin đáp lại con, vì ơn cả nghĩa đầy.

1. Âu cũng vì Ngài, con bị người đời phỉ nhục, con chịu nhuốc nhơ phủ lấp mặt mày con. Anh em con kể con người dâng nước lã, hàng máu mủ con xem như khách lạ mà thôi. Vì nhiệt tâm nhà Chúa, con phải thiệt thân. Lời thóa mạ Ngài, này chính con hứng chịu. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 7A Phục Sinh (Tv. 26) – Hồng Ngự.

ĐK. Tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống.

1. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi đâu sợ người nào? Chúa là thành lũy bảo vệ cả đời tôi, tôi nào khiếp sợ chi ai. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 5A Phục Sinh (Tv. 32) – Hồng Ngự.

ĐK. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

1. Người công chính hãy reo hò mừng Chúa, và kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen. Tạ ơn Chúa hãy gieo vạn tiếng cầm, cùng mừng kính Người, gảy muôn cung đàn sắt.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 28A Thường Niên (Tv. 22) – Hồng Ngự.

ĐK. Này tôi được ở đền Người những ngày tháng, những năm dài triền miên.

1. Chúa chăn tôi tôi chẳng thiếu chi. Đồng cỏ xanh, Chúa cho tôi nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong và bổ sức bồi dưỡng hồn tôi.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 34A Thường Niên (Tv. 22) – Hồng Ngự.

Đáp. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.

1. Chúa chăn tôi tôi chẳng thiếu chi. Đồng cỏ xanh, Chúa cho tôi nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong và bổ sức bồi dưỡng hồn tôi. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3A Phục Sinh (Tv. 15) – Hồng Ngự.

1. Xin Chúa giữ gìn con, vì con đang ẩn náu. Chúa là Chúa con thờ, là phần sản nghiệp con, chén phúc lộc, vận mạng con nằm trong tay Ngài.

2. Con xin chúc tụng Người vì Chúa thương chỉ lối, ngay cả khi đêm về, lòng dạ nhắn nhủ con. Chúa trước mặt, Ngài ở bên, chẳng nao núng gì. Tiếp tục đọc

Ca tiếp liên (Chúa Nhật Phục Sinh) – Hồng Ngự.

1. Nào tín hữu ca mừng hoan hỷ. Đức Ki-tô chiên lễ Vượt Qua. Chiên Con máu đổ chan hòa, cứu bầy chiên lạc chúng ta về đoàn.

2. Đức Ki-tô hoàn toàn vô tội, đã đứng ra môi giới giao hòa tội nhân cùng với Chúa Cha, từ đây sum họp một nhà cha con.
Tiếp tục đọc