Giăng mưa – Hồng Thoại & Viên Mãn

tiếng hát: Hồng Thoại

Mưa chi rứa Huế ơi!
Mấy ngày không gặp nắng
Sân trường chiều ni vắng
Áo trắng thôi ngập đường
Tiếp tục đọc