Đau xót lý con cua – Minh Vy & Hồng Xương Long.

Ca sĩ: Đan Trường & Cẩm Ly  (Download)

Tình buồn câu hát lý con cua nắng mưa đời gian khó ai thấu chăng cho lòng bò ngang vui chén men nồng tôi xót xa lòng đứng lặng bờ sông. Ơi mấy dặm hò khoan em tiễn chàng sang sông. Ơi mấy dặm đường tình vợ chồng mình canh cá nuôi nhau. Ơi mấy dặm hò khoan mình anh mưa nắng dãi dầu bao khó nhọc đời gian lao em ở nhà bình an.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Gọi đò – Hồng Xương Long

tiếng hát: Dương Ngọc Thái

Gọi đò ơi… ai giúp đưa tôi kịp sang đò
Bên kia sông này người ta đang tưng bừng đón dâu
Gọi đò ơi… cớ sao không có ai đưa đò
Để con đò buồn hiu quạnh bến quê
Chẳng còn ai nhớ mong mình về

Tiếp tục đọc